Teksty w dziale Pressroom są informacjami prasowymi nadsyłanymi przez firmy. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Roto Okucia Budowlane w raporcie FOB

Data publikacji: 2019-04-25

Dwa projekty realizowane przez Roto Okucia Budowlane wyróżniono w najnowszym raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre Praktyki 2018”.

W 17. edycji raportu zaprezentowano działania firm na rzecz pracowników, lokalnej społeczności czy środowiska naturalnego, w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (ang. CSR). W publikacji wyróżniono dwa projekty zrealizowane przez Roto Okucia Budowlane w ubiegłym roku. Program edukacyjny „Bezpiecznie z Roto” i działania na rzecz szkół zawodowych „Dobry Start z Roto”, zostały wymienione jako wzorcowe przykłady działań społecznie odpowiedzialnych.

Z myślą o bezpieczeństwie

Raport przedstawia projekty pogrupowane zgodnie z obszarami normy ISO 26000: ład organizacyjny, prawa człowieka, środowisko naturalne, zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie i rozwój społeczności lokalnej oraz uczciwe praktyki operacyjne. Celem programu „Bezpiecznie z Roto” jest podnoszenie świadomości na temat nowoczesnych rozwiązań przyczyniających się do poprawy bezpieczeństwa w domach i mieszkaniach. W ubiegłym roku firma przeprowadziła ponad 40 szkoleń i liczne prezentacje rozwiązań podczas międzynarodowych konferencji i spotkań branżowych. – Program „Bezpiecznie z Roto” popularyzuje inteligentne rozwiązania i okucia wśród użytkowników okien. Zależy nam na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat korzyści przebywania w budynkach bezpiecznych i funkcjonalnych. Rola okien jest w tym procesie kluczowa: otwarte zapewniają dobry klimat, a zamknięte zabezpieczają, uniemożliwiając sforsowanie przez złodziej. – mówi Barbara Ahlers, prezes Roto Frank Okucia Budowlane.

Praktyczna wiedza dla młodzieży

W raporcie eksperci FOB wyróżnili również program „Dobry Start z Roto” realizowany w obszarze: zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej. Obejmuje on działania kierowane do uczniów szkół średnich i wyższych, łączące naukę z praktyką w zakresie zarządzania i rozwoju technologii w branży budowlanej. Program objął: tworzenie klas patronackich, współtworzenie podręcznika, wyposażenie szkół w materiały merytoryczne, narzędzia i elementy okuć do pracowni czy szkolenia. – Polska jest liderem w eksporcie stolarki, sektor produkcji okien i drzwi bardzo dynamicznie rozwija się w Polsce i Europie. Postęp technologiczny, nowe trendy wymagają nieustannego podnoszenia wiedzy, a przede wszystkim dostępu do praktycznych rozwiązań. Dla młodych osób, planujących swoją ścieżkę kariery, wybór tej branży otwiera bardzo dobre perspektywy – zaznacza Barbara Ahlers. – Program „Dobry start z Roto” odpowiada na potrzeby uczniów i studentów, a zarazem zwiększa szanse firm na pozyskanie wykwalifikowanej kadry w przyszłości – dodaje.

Do 17. edycji raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” zgłoszono łącznie 1549 działań, z czego 826 stanowiły nowe projekty, a 723 kontynuowane praktyki wieloletnie. Oficjalna premiera publikacji miała miejsce 28 marca tego roku.