Wydawnictwo

    O wydawnictwie Forum Branżowe

Logo Forum Branżowe

Wydawca miesięcznika Forum Branżowe Centrum Informacji Branżowej (CIB) rozpoczął swoją działalność w roku 2003, aby dostarczać rzetelną wiedzę o rynku okienno-drzwiowym dla menedżerów tej branży. Pierwszym produktem firmy był Ranking Producentów wydany we współpracy ze Stowarzyszeniem Producentów Stolarki Budowlanej. Kolejnym efektem pracy ze Stowarzyszeniem był katalog Forum Branżowe, wydany z okazji Ogólnopolskiego Forum Stolarki Budowlanej, na którym powołano Związek Producentów, Dostawców i Dystrybutorów „Polskie Okna i Drzwi”. CIB było jego pomysłodawcą i współzałożycielem. Od jesieni 2003 roku CIB zaczęło natomiast wydawać miesięcznik o tytule „Forum Branżowe”, skierowany do członków Związku i kadry zarządzającej w branży okienno-drzwiowej.

Co miesiąc można w nim znaleźć obszerną rozmowę z menedżerem zarządzającym jedną z wiodących firm, zestaw wiadomości o wydarzeniach minionego okresu, raporty dotyczące koniunktury i cen, reportaże z zakładów produkcyjnych i firm handlowych, a także wypowiedzi i opinie ich szefów. W każdym wydaniu znajdują się informacje o poszczególnych segmentach tej branży: oknach, drzwiach, bramach, roletach, fasadach, ale też o maszynach, oprogramowaniu, o marketingu i technikach sprzedaży. Na zakończenie każdego wydania znajdują się analizy ekonomiczne i rozmowy z osobą znaną publicznie (aktorem, piosenkarką czy przedsiębiorcą) na temat budowania. Obecny miesięczny nakład 4000 egz. zapewnia dotarcie Forum Branżowego do wszystkich producentów stolarki i ich dostawców.

Forum International -logo

 

Wydawnictwo CIB współpracuje również z organizatorami najważniejszych imprez targowych w Europie. Dwa-trzy razy w roku Forum Branżowe wydawane jest w języku angielskim lub niemieckim, stanowiąc jako Forum International wizytówkę polskiej branży na targach i imprezach zagranicznych. Wydanie to obecne jest w polskich placówkach dyplomatycznych oraz dystrybuowane wśród zagranicznych wystawców, osób zwiedzających targi, a także wysyłane jest do najważniejszych w danym kraju dealerów stolarki. Jego standardowy nakład to 3000 egz. wydania papierowego, wzmacnianego przez powszechnie dostępne wydanie elektroniczne.

Forum Handlu i Montaży - logo

 

Forum Handlu i Montaży to kolejny periodyk wydawnictwa CIB, powstały w roku 2011, a wysyłany co kwartał do dystrybutorów i montażystów stolarki. Kwartalnik porusza kwestie związane z aktualną ofertą rynkową, nowościami technicznymi, zagadnieniami handlu i sztuki sprzedawania oraz kwestiami techniki montażu. Dzięki działaniom redakcji udało się powołać Zrzeszenie Montażystów Stolarki wspierane organizacyjnie przez Wydawnictwo oraz przeprowadzić akcję edukacyjną Mistrzowie Montażu, upowszechniającą w Polsce wiedzę o zasadach poprawnego montowania stolarki budowlanej. Pismo w nakładzie 3000 egz. dociera do członków Zrzeszenia oraz wiodących na tym rynku dealerów.

 

ForumBranzowe.com - logo

 

Serwis ForumBranzowe.com to najmłodsze dziecko Wydawnictwa CIB powstałe na bazie jego dotychczasowej strony internetowej. Zadaniem serwisu jest bieżące informowanie o wydarzeniach w branży, wprowadzanych nowościach produktowych i technologicznych oraz o potrzebach pracowniczych. Informacje zamieszczane w serwisie redagowane są przez doświadczonych dziennikarzy, którzy na pierwszym miejscu stawiają rzetelność. Znaleźć tu można teksty będące rozwinięciem wątków z wydania papierowego, jak również zapowiedzi materiałów, które tam się wkrótce ukażą. W Serwisie jest również miejsce na materiały PR-owe firm oraz dział „Porady i inspiracje” służący inwestorom i klientom końcowym. Serwis współpracuje z największymi portalami internetowymi, a wzmocniony własnymi mediami społecznościowymi stanowi mocne źródło przekazywania informacji branżowych na zewnątrz. Akcje edukacyjne serwisu trafiają do kilku milionów internautów w kraju i poza jego granicami. Z tego powodu zachęcamy Państwa do stałej współpracy informacyjnej i promocyjnej na tym portalu.