Zapraszamy do salonów

Red.: PG |Data publikacji: 2019-11-21

Współczesne budownictwo daje ogromne możliwości – praktycznie ogranicza je tylko wyobraźnia architekta. W ostatnich latach nastąpił gwałtowny rozwój technologii, również rozwiązań stosowanych w stolarce. Na architektach i projektantach spoczywa więc ogromna odpowiedzialność za jakość i poziom techniczny nowych oraz modernizowanych budynków.

Do wyboru odpowiedniego rozwiązania nie zawsze wystarczają katalogi producentów. Często niezbędne jest szczegółowe zapoznanie się z parametrami technicznymi, zasadami doboru produktu, możliwościami wykonania wyrobu niestandardowego oraz danymi montażowymi. Niekiedy warto też porozmawiać ze specjalistą.

Przegląd showroomów

Aby wskazać architektom, gdzie mogą zobaczyć stolarkę, publikujemy przegląd salonów pokazowych, których wyposażenie oraz kwalifikacje personelu dają gwarancję, że klienci uzyskają maksimum informacji na temat interesujących ich produktów. W przedstawianych showroomach można wszystkiego dotknąć i sprawdzić jak funkcjonuje. Dla ułatwienia kontaktu podajemy, oprócz adresu, numer telefonu oraz nazwisko osoby, z którą można porozmawiać. W większości przypadków, szanując czas swój oraz personelu showroomu, warto umówić się telefonicznie.

1