Showroom: Ponzio

Stworzenie i prezentacja modeli konstrukcji aluminiowych to niezbędny element szkoleń i instruktażu dla wykonawców produkujących w systemach Ponzio oraz dla architektów. Showroom umożliwia prezentację wizualną i funkcjonalną wyrobów, przedstawienie różnorodnych wariantów zastosowań oraz pokazy montażu. Zawiera przegląd systemów okienno-drzwiowych, przesuwnych, fasadowych — najbardziej reprezentatywnych w swoich grupach, z naciskiem na nowości i rozwiązania zaawansowane technologicznie.

Prezentacje odbywają się podczas wizyt umówionych z przedstawicielami działu technicznego. Połączone są ze zwiedzaniem zakładu.

Ponzio Polska, Cekanowo, ul. Płocka 22, 09-472 Słupno
tel.: 24 267 50 00,
www.ponzio.pl, e-mail: ponzio@ponzio.pl