Showroom: Porta

Salon, który jest własnością firmy Altadoor w Olsztynie, przede wszystkim pełni funkcję punktu sprzedaży detalicznej drzwi Porta. Znajduje się tu jedna z największych ekspozycji drzwi wewnątrzlokalowych, wzbogacana na bieżąco o nowości wprowadzane do oferty. Bogata ekspozycja drzwi technicznych pokazuje możliwości produkcyjne firmy, które dotychczas generalni wykonawcy mogli oglądać jedynie na stronach katalogowych lub na zdjęciach. Olsztyński salon pełni także rolę składu fabrycznego, w którym od ręki można kupić wybrane modele drzwi. Ponadto mieści się tu centrum szkoleniowe zarówno dla architektów i projektantów, jak i firm współpracujących z Portą.

Do rozmów z architektami wyznaczony jest Mariusz Orzołek.

Centrum Porta, ul. Towarowa 9c, 10-416 Olsztyn
tel.: 89 533 08 77,
www.centrumporta.pl, e-mail: biuro@centrumporta.pl