Showroom: Flexi Force

Showroom został stworzony w celu ułatwienia spotkań biznesowych z kontrahentami, szkoleń technicznych dla partnerów oraz odnowienia wizerunku firmy Flexi Force. Służy też prezentacji oferty firmy. W salonie znajdują się cztery bramy segmentowe, zbudowane w całości z własnych komponentów, a zamontowane w czterech systemach.

Osobami kompetentnymi do rozmów z architektami są doradcy, odpowiedzialni za prezentacje i szkolenia: Ryszard Kołaciński oraz Jarosław Jaroszewski.

Flexi Force Poland, ul. Norblina 17/19, 95-015 Głowno,
tel.: 42 650 04 91,
www.flexiforce.com, e-mail: witold.serocki@flexifome.com