Teksty w dziale Pressroom są informacjami prasowymi nadsyłanymi przez firmy. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

VELUX wspiera budowę mieszkań dla dzieci na Ukrainie

Data publikacji: 2024-04-16

Organizacja SOS Wioski Dziecięce w Danii (SOS DK) zainicjowała nowy projekt, który ma pomóc zreformować system opieki nad dziećmi na Ukrainie. Projekt nosi nazwę Children’s Living Places i jest odpowiedzią na pilne wyzwania w sektorze opieki nad dziećmi na Ukrainie, naznaczone trwającą wojną, i będzie łączył niskoemisyjne projektowanie budynków z zasadami zrównoważonego rozwoju społecznego. Nowe środowiska opieki zostaną zbudowane we współpracy z SOS Wioski Dziecięce na Ukrainie (SOS UA), Fundacją Villum, Fundacją Viessmann, Fundacją Grundfos, Fundacją Bitten & Mads Clausen, Fundacją Somfy, DOVISTA, Flügger, VELUX Ukraina, Kromann Reumert oraz Duńskim Funduszem Eksportowym i Inwestycyjnym (EIFO).

Wczoraj organizacja SOS Wioski Dziecięce w Danii uruchomiła projekt Children’s Living Places, który ma na celu promowanie i poprawę opieki nad dziećmi na Ukrainie pozbawionych opieki rodzicielskiej, poprzez tworzenie nowych rodzinnych środowisk opiekuńczych, jako alternatywy dla wielu instytucji w tym kraju. Jeszcze przed wybuchem wojny, w lutym 2022 r., Ukraina miała jeden z najwyższych wskaźników dzieci mieszkających w placówkach opiekuńczych w Europie, z około 100 000 dzieci mieszkających w placówkach opiekuńczych.1

Infrastruktura projektu obejmie klastry budynków w trzech różnych lokalizacjach na Ukrainie. W każdym z tych projektów znajdą się domy dla rodzin zastępczych, wspólne przestrzenie rekreacyjne i społeczne zarówno dla mieszkańców, jak i społeczności lokalnych, a także ośrodki społeczne zapewniające szereg usług w zakresie zdrowia psychicznego i wsparcia społecznego dla rodzin zastępczych, a także rodzin mieszkających w okolicy.

Budynki zostaną zbudowane zgodnie z koncepcją Living Places opracowaną przez Grupę VELUX, architektów EFFEKT i inżynierów Artelia. Koncepcja ta pokazuje, w jaki sposób niedrogie domy mogą być budowane przy znacznym zmniejszeniu śladu CO2 i zdrowym klimacie wewnętrznym oraz zgodnie z pięcioma kluczowymi zasadami: domy powinny być zdrowe, adaptacyjne, proste, współdzielone w czasie i skalowalne.

„Trwająca wojna na Ukrainie dotknęła miliony dzieci, pozostawiając wiele z nich bez opieki rodzicielskiej, ochrony i bezpiecznej przestrzeni, którą można nazwać domem. Naszym priorytetem zawsze było zapewnienie dzieciom na całym świecie zaspokojenia ich potrzeb i praw, aby mogły dorastać w troskliwym domu, rozwijać się i stać się silnymi osobami. Poprzez ten projekt chcemy inspirować do lepszych sposobów fizycznej, emocjonalnej i społecznej opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej i pomóc w dążeniu do deinstytucjonalizacji poprzez pokazanie nowych, holistycznych rozwiązań dla alternatywnych środowisk opieki” – powiedział Mads Klæstrup Kristensen, dyrektor zarządzający SOS Wioski Dziecięce w Danii.

Poszczególne inwestycje zostaną zbudowane w istniejących lokalnych dzielnicach, aby lepiej zintegrować nowe rodziny, zapewniając otwartość na otaczające społeczności. Oprócz infrastruktury fizycznej, projekt obejmuje świadczenie kompleksowych usług wsparcia, takich jak zdrowie psychiczne i wsparcie społeczne dostosowane do konkretnych potrzeb dzieci i opiekunów, a także rodzin w okolicy, aby zapobiec rozdzielaniu rodzin i umieszczaniu dzieci w alternatywnych formach opieki.

Koalicja wpływowych podmiotów w branży budowlanej na rzecz ambitnego i inspirującego projektu

Aby pomóc w realizacji ambitnego projektu Children’s Living Places, SOS DK i SOS UA zebrały koalicję w skład której weszły wpływowe podmioty w branży budowlanej. Projekt jest finansowany przez Fundację Villum, która jest częścią FUNDACJI VELUX, Fundację Viessmann, Fundację Grundfos oraz Fundację Bitten & Mads Clausen, podczas gdy Grupa VELUX wnosi swój wkład w koncepcję Living Places. Fundacja Somfy, DOVISTA, Flügger i VELUX Ukraina wnoszą wkład jako darczyńcy rzeczowi, podczas gdy Kromann Reumert i EIFO wspierają projekt ekspertyzą prawną i finansową.

Ponieważ wojna spowodowała bezprecedensowe zniszczenia w całym kraju, chcemy przyczynić się do bardziej zrównoważonego sposobu odbudowy domów na Ukrainie. Dzięki naszej koncepcji Living Places pokazujemy, że możliwe jest budowanie zdrowych domów o niskim śladzie węglowym – i cieszymy się, że możemy przyczynić się do tego wpływowego projektu, który pomaga zapewnić bardziej obiecującą przyszłość dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej na Ukrainie. Nasz wkład jest niewielki, ale dzieci, które będą mieszkać w nowych domach, będą dorastać w środowisku promującym zdrowie i dobre samopoczucie. Mamy nadzieję, że ten projekt pomoże zainspirować innych do podjęcia działań – zarówno w zakresie wspierania odbudowy Ukrainy, jak i transformacji branży budowlanej” – mówi Lars Petersson, dyrektor generalny Grupy VELUX.

Projekt Children’s Living Places można porównać do latarni morskiej. To rodzaj drogowskazu, będący przykładem łączenia zrównoważonego rozwoju społecznego ze zdrowymi, niskoemisyjnymi domami. W dłuższej perspektywie ambicją jest zainspirowanie ukraińskich władz lokalnych i krajowych, a także przyciągnięcie większej liczby partnerów do skalowalności tego projektu i podążania za jego przykładem. Ponadto celem jest zachęcenie do tworzenia większej liczby zdrowych przestrzeni życiowych z łatwym do naśladowania, zrównoważonym planem pomocy rodzinom zastępczym i dzieciom w całym kraju.

Nasze partnerstwo z Grupą VELUX i innymi partnerami pozwala nam stworzyć szeroką koalicję dążącą do stworzenia pielęgnujących, uzdrawiających przestrzeni życiowych dla dzieci i ich rodzin na Ukrainie” – dodaje Mads Kristensen z SOS DK.

Fakty i liczby:

  • Szacuje się, że ponad 10% całkowitych zasobów mieszkaniowych na Ukrainie zostało uszkodzonych lub zniszczonych przez wojnę, a blisko 2 miliony gospodarstw domowych zostało dotkniętych2
  • Całkowity koszt szkód w sektorze mieszkaniowym szacuje się na 55,9 mld USD, a potrzebę odbudowy i rekonstrukcji sektora mieszkaniowego szacuje się na 80,3 mld USD3

1 Save the Children

2Bank Światowy

3Bank Światowy

O SOS Wioskach Dziecięcych

SOS Wioski Dziecięce to największa na świecie organizacja pozarządowa skupiająca się na zapewnieniu dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej lub zagrożonym jej utratą opieki, relacji i wsparcia, których potrzebują, aby stać się najsilniejszymi osobami na świecie. SOS Wioski Dziecięce nieustannie dążą do zapewnienia opieki dzieciom na całym świecie. W 2022 roku SOS Wioski Dziecięce dotarły do 2 548 400 osób na całym świecie, wsparły łącznie 99 300 rodzin i zapewniły 69 200 dzieciom i młodzieży szereg możliwości opieki.

1