Stolarka dostępna obecnie na rynku spełnia  najwyższe parametry  energooszczędności. Jej producenci deklarują czwartą, najwyższą klasę szczelności. Jednak to tylko połowa sukcesu, druga to prawidłowy montaż okien i drzwi.

Szczelności montażu wymagają zasady sztuki budowlanej oraz przepisy zawarte w “Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. (Dz.U. z 2002 roku, Nr 75, poz. 690). Mówi ono, że „W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego, budynku użyteczności publicznej, a także w budynku produkcyjnym […] połączenia okien z ościeżami należy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza.”

Rozporządzenie nie wyjaśnia jednak jak to robić i kto powinien to kontrolować. Jak zatem wykonywać prawidłowy montaż okien i drzwi, żeby nie być posądzonym o brak fachowości i nieprzestrzeganie prawa?

Przed Państwem cykl artykułów, oparty o “Wytyczne do montażu okien i drzwi zewnętrznych” wydane przez Niemieckie Stowarzyszenie Jakości RAL. Chcemy w ten sposób pomóc ekipom montażowym w podniesieniu standardu ich usług oraz uniknięciu kłopotów związanych z reklamacjami.

Artykuły

Montaż okien w standardzie UE: 1. Zasady ogólne

Montaż okien w standardzie UE: 1. Zasady ogólne

Prawo wymaga, żeby połączenia okien z murem były całkowicie szczelne. Wyjaśniamy jak wykonać montaż w standardzie Unii Europejskiej, by nie zostać posądzonym o brak fachowości.

Czytaj dalej
Montaż okien w standardzie EU: 2. Podstawy fizyki budowli

Montaż okien w standardzie EU: 2. Podstawy fizyki budowli

Dlaczego od montażystów wymagana jest znajomość podstawowych zasad fizyki? Ponieważ dla montażu okien i drzwi znaczenie ma wiele parametrów fizycznych.

Czytaj dalej