Montaż okien w standardzie UE: 1. Zasady ogólne

Red.: WK |Data publikacji: 2019-07-11

Polskie prawo mówi, że połączenia okien z murem należy projektować i wykonywać tak, aby osiągnąć ich całkowitą szczelność na przenikanie powietrza. Nie wyjaśnia jednak jak to robić i kto powinien to kontrolować. Jak zatem wykonać montaż, żeby nie być posądzonym o brak fachowości i łamanie prawa? Poniższym tekstem rozpoczynamy cykl artykułów, oparty o wiedzę zgromadzoną w “Wytycznych do montażu okien i drzwi zewnętrznych” wydanej przez Niemieckie Stowarzyszenie Jakości RAL. Chcemy w ten sposób pomóc ekipom montażowym w podniesieniu standardu ich usług oraz uniknięciu kłopotów związanych z reklamacjami…

* * *

Okna dostępne obecnie na rynku są produktami energooszczędnymi, niemal całkowicie szczelnymi. Montaż takich wyrobów powinien skutecznie zabezpieczać połączenie z murem przed przenikaniem powietrza, wody i pary wodnej.

Jak nie popaść w kłopoty z powodu montażu?

Europejska norma EN 14351-1 określa właściwości użytkowe okien i drzwi zewnętrznych. Przedstawia to poniższy rysunek: 

Na montaż elementów budowlanych wpływ mają:

 • od zewnątrz: deszcz, wiatr, zmiany temperatury i wilgotności, promieniowanie słoneczne, hałas zewnętrzny, możliwe ataki mechaniczne podczas włamania oraz agresywne oddziaływanie środowiska
 • od wewnątrz: temperatura i wilgotność powietrza w pomieszczeniu

Ponadto:

 • ruchy konstrukcji budynku
 • ruchy komponentów stolarki: zmiany wymiarów i deformacje od ciężaru własnego
 • siły wynikające z użytkowania, obciążenia udarowe
 • konieczność zapewnienia dostępności dla niepełnosprawnych, wprowadzenia barier ochronnych.

Oddziaływania te przedstawia poniższy rysunek:

 

Prawidłowy montaż powinien obejmować uszczelnienie trzech płaszczyzn:

 1. Wewnętrznej – oddzielenie klimatu wnętrza od zewnętrznego
 2. Środkowej – obszar funkcjonalny czyli przenoszenie obciążeń, izolacja termiczna i akustyczna
 3. Zewnętrznej – ochrona przed warunkami zewnętrznymi.

W montażu okna niezbędne są cztery kroki:

 1. Właściwe mocowanie i przeniesienie obciążeń
 2. Odpowiednia izolacja termiczna szczeliny montażowej
 3. Hermetyczne, paroszczelne zamknięcie złącza od wewnątrz
 4. Zewnętrzne uszczelnienie wodoszczelne i paroprzepuszczalne.

Należy z dużą starannością zabezpieczyć połączenie z murem przed gromadzeniem się wilgoci. Musi być ono suche, aby trwale spełniało swoje funkcje. Zasady te obowiązują zarówno w nowych budynkach, jak i przy wymianie stolarki. W każdym przypadku wybór zastosowanej metody i jej efekty powinny być wcześniej dokładnie omówione z klientem.