Koronawirus: trzy scenariusze dla przedsiębiorców

Red.: PG |Data publikacji: 2020-04-10

Koronawirus od pewnego czasu paraliżuje nie tylko życie publiczne, ale także dużą część gospodarki. Jak reagować na tę sytuację mają przedsiębiorcy? Oto trzy prognozy uzależnione od tego, kiedy wszystko wróci  do normy.

Firma Harl Consulting omówiła na łamach austriackiego magazynu gospodarczego trzy możliwe scenariusze działania dla firm funkcjonujących w dobie pandemii. Uwzględniają one różne terminy powrotu przedsiębiorstw do normalnego funkcjonowania sprzed koronawirusa.  

Scenariusz 1: W ciągu dwóch tygodni ustalone zostają właściwe leki i ich dawkowanie, skuteczne w leczeniu Covid-19. Nie ma już przypadków śmiertelnych i szybko wraca normalność.

Niezależnie od tego jak poszczególne przedsiębiorstwa wyjdą z kryzysu, wszystkie powinny w związku  tą sytuacją podjąć właściwe środki. Pierwszym krokiem powinno być uzyskanie jasnego obrazu obecnej sytuacji w firmie. Trzeba zweryfikować możliwości handlowe w nowej rzeczywistości.

Równie istotna będzie w tym scenariuszu komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna. Pracownicy muszą mieć poczucie bezpieczeństwa i otrzymywać jasne wytyczne – czy będą zmiany kadrowe, czy planowane są przerwy w produkcji, co z pracą zdalną, etc. W komunikacji zewnętrznej nacisk kładziony musi być na klientów, dostawców oraz banki. Muszą oni dostać konkretny przekaz dotyczący realizacji zamówień, dostaw, etc.

Ważne będzie również odpowiednie zarządzanie finansami, bo ma to kluczowy wpływ na przetrwanie firmy w kryzysie. Monitorowanie należności i zobowiązań, negocjacje z partnerami handlowymi, inspirowanie się w branży do wzajemnej pomocy (np. pożyczki udzielane pomiędzy firmami).

Scenariusz 2: Szczepionka, jak i właściwe leki jeszcze przez pewien czas się nie pojawiają. Ponieważ gospodarka nie została sparaliżowana, młodsze grupy wiekowe będą mogły pod zaostrzonymi środkami bezpieczeństwa w miarę dobrze funkcjonować.

Przedsiębiorstwa powinny aktywować plan zarządzania kryzysowego oraz wdrożyć planowanie awaryjne. Jeżeli nie mają takich, powinni je jak najszybciej przygotować, angażując do tego swój zespół. Przy wdrażaniu tych planów trzeba na bieżąco reagować na zmiany. Należy podjąć kluczowe decyzje dotyczące wielkości zatrudnienia, wprowadzenia ew. postojowego, czy zmian w trybie pracy. Dobrze jest zwizualizować sobie plan na osi czasu i wyznaczyć osoby odpowiedzialne za wdrożenie konkretnych punktów. Ważne jest, aby podejmować ostrożne kroki.

Scenariusz 3: Pandemia staje się długoterminowym problemem. Wprowadzane są kolejne obostrzenia, niektóre zostają zlikwidowane, pojawiają się kolejne środki zapobiegawcze. Dług publiczny rośnie, krach finansowy staje się coraz bardziej prawdopodobny.

W tym scenariuszu ważne jest zaplanowanie zarządzania kryzysowego ze wszystkimi szczegółami. Firmy powinny przeanalizować scenariusze krótko- i średnioterminowe oraz konsekwentnie aktualizować biznesplan. Na podstawie cotygodniowych aktualizacji firmy mogą szybko zmieniać kierunek i reagować zgodnie z planem.

 

 

 

 

 

1