Zasady bezpieczeństwa w salonach z materiałami budowlanymi

Red.: KK |Data publikacji: 2020-04-27

Każdego przedsiębiorcę obowiązują podstawowe zalecenia dotyczące bezpieczeństwa miejsca pracy, ale również zasady prawidłowego i bezpiecznego obsługiwania klientów. Większość z tych zasad możemy zauważyć w sklepach spożywczych, które od początku pandemii wirusa prowadzą działalność, stale zwiększając obostrzenia dotyczące obsługi klientów.

Przede wszystkim wszyscy pracownicy salonu muszą mieć stanowiska oddalone od siebie co najmniej o 1,5 metra. Wszystkie osoby sprawujące obsługę klientów muszą korzystać ze środków ochrony osobistej, takich jak maseczki lub przyłbice oraz rękawiczki. Obowiązek ten nie dotyczy osób, które nie mają styczności z klientami odwiedzającymi salon, takich jak magazynier czy księgowy w osobnym pomieszczeniu. Kolejnym bardzo ważnym obowiązkiem jest zachowanie odległości co najmniej 2 metrów (w dokumentach rządowych i urzędów centralnych pojawiają się rozbieżności czy to jest to min. 1,5 m, czy 2 m – w tym przypadku należy przyjąć wartość wyższą jako obowiązującą) pomiędzy obsługą salonu, a klientami.

Klientom należy udostępnić środki do dezynfekcji rąk, na przykład płyn w dozowniku, oraz jednorazowe rękawiczki i maseczki, jeżeli takich nie posiadają. Na całe szczęście środki te są coraz bardziej dostępne i niedrogie w stosunku do ich cen jeszcze w marcu czy na początku kwietnia.

Tak samo jak w przypadku sklepów spożywczych obowiązuje ograniczenie liczby klientów ze względu na liczbę kas, przy czym nie muszą to być kasy w danym momencie otwarte. Jeżeli mamy 2 kasy to możemy obsługiwać maksymalnie 8 osób (4 klientów na każdą kasę) w jednym momencie, co na marginesie byłoby raczej kłopotem bogactwa. W przypadku salonów i sklepów wielkopowierzchniowych powyżej 100 metrów kwadratowych (powierzchni dostępnej dla klientów!) przelicznik dotyczy każdych 15 metrów kwadratowych (130 mkw. powierzchni ekspozycyjnej = 8 klientów, nawet jeżeli mamy tylko jedną kasę). Warto zdecydowanie przyjąć zasady bardziej restrykcyjne, przykładowo jednego klienta na każdego dostępnego sprzedawcę lub pracownika obsługi – z pewnością nikt by nie narzekał gdybyśmy mieli takie zainteresowanie klientów!

Stowarzyszenie Dom Bezpieczny jest w trakcie opracowywania pełnych zasad i wytycznych bezpiecznej obsługi klientów w salonach oraz w trakcie pomiarów i montażu, które wkrótce zostaną opublikowane i upowszechnione wśród klientów.

Pochwal się w jaki sposób w Twojej firmie informujecie klientów o dbałości o bezpieczeństwo! Wyślij zdjęcie lub krótką wiadomość – kontakt@dombezpieczny.com

1