Według jakiego kursu należy rozliczyć fakturę?

Red.: IK |Data publikacji: 2021-08-29

Jeżeli od kontrahenta zagranicznego, lub nawet polskiego, otrzymamy fakturę wystawioną w walucie obcej, wówczas pojawia się pytanie, według jakiego kursu należy tą fakturę ująć w kosztach księgowych.

Zasada co do wystawiania faktur w walutach obcych jest prosta – w tym celu stosuje się średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury. Chodzi tu oczywiście o ostatni dzień roboczy.

Do wyceny kosztu poniesionego w walucie obcej stosuje się dokładnie ten sam kurs. Tak więc decydującą datą jest data wystawienia faktury. Również w sytuacji, gdy data ta jest inna, niż data faktycznego nabycia towaru lub usługi – późniejsza, lub wcześniejsza. Zasada ta wynika z ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Zgodnie z ich zapisami, w przypadku kosztu poniesionego w walucie obcej i udokumentowanego fakturą, do celów jego księgowego rozliczenia stosuje się ten sam kurs, co w przypadku wystawienia faktury w walucie obcej. A więc średni kurs Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego, poprzedzającego datę wystawienia faktury. I nie ma tu znaczenia, czy faktura ta została wystawiona po faktycznym nabyciu towaru czy też równolegle. Liczy się data wystawienia faktury, a nie data sprzedaży, która również na takiej fakturze powinna się znaleźć.

Jeżeli natomiast dowodem sprzedaży nie jest faktura, a rachunek lub paragon, wówczas w rozliczeniach księgowych również uwzględnia się datę ich wystawienia.

Przy okazji wątku o fakturach wystawianych w walutach obcych, chciałabym zwrócić uwagę na jeszcze jeden istotny szczegół. A mianowicie, od kilku lat możliwe jest dokumentowanie sprzedaży pomiędzy podmiotami krajowymi w walucie obcej. Najczęściej wybieraną walutą jest oczywiście euro. W sytuacji, gdy decydujemy się na takie rozwiązanie, należy jednak mieć na uwadze jeden bardzo istotny element. Faktura wystawiona w walucie obcej, zawierająca podatek VAT, powinna zawierać kwotę tego podatku wyrażoną w walucie polskiej. Oczywiście podanie podatku w dwóch walutach również nie jest błędem. Jednak brak podatku w walucie krajowej sprawia, że dany dokument jest wadliwy, w związku z czym nabywca towaru czy usługi udokumentowanej taką fakturą nie ma prawa do odliczenia wynikającego z niej podatku VAT.

Na koniec jeszcze jedna informacja – z rozliczeniem faktur dla podatku dochodowego i dla potrzeb VAT bywa różnie, co regulują stosowne przepisy. Osobno ustawa o podatku dochodowym i osobno ustawa o VAT. Od roku 2021 podatnicy celem przeliczenia kwoty vat podanej na fakturze w walucie obcej mogą stosować ten sam kurs, który stosuje się do celów rozliczenia w podatku dochodowym. W obu przypadkach może to być ostatni dzień roboczy, poprzedzający datę wystawienia faktury.

1