Urlop wypoczynkowy a kwarantanna

Red.: IK |Data publikacji: 2021-11-24

Niestety, coraz częściej kwarantanna krzyżuje plany Polaków – zarówno te zawodowe, jak i osobiste. Co prawda osoby zaszczepione nie podlegają jej obowiązkowi, jednak niejednokrotnie pracownicy potrzebują wolnego, by zająć się przebywającym na kwarantannie dzieckiem. Poza tym, nie wszyscy są jednak zaszczepieni, dlatego też kwarantanna jest obecnie w wielu firmach chlebem powszednim i – po raz kolejny już – jednym z głównych powodów absencji pracowników.

Urlop wypoczynkowy, a kwarantanna

A jak do kwarantanny ma się urlop wypoczynkowy? Czy jedno wyklucza drugie? Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, urlop wypoczynkowy jest udzielany w dni, które dla danego pracownika są dniami pracującymi. Przykładowo, jeżeli ktoś pracuje od poniedziałku do piątku, to urlop bierze tylko w te dni. Weekendy dla takiego pracownika są z natury dniami wolnymi od pracy.

Zdarza się natomiast, iż w trakcie zaplanowanego urlopu pracownik zachoruje. Jeżeli zgłosi się on do lekarza i otrzyma zwolnienie lekarskie, jego urlop zostaje przerwany, a nieobecność zmienia się z urlopu wypoczynkowego, na zwolnienie lekarskie. Tym sposobem niewykorzystane dni urlopu „przechodzą” na inny, ustalony z pracodawcą okres, a za czas przebywania na zwolnieniu lekarskim pracownik pobiera zasiłek chorobowy, czyli, na ogół, 80 proc. swojego wynagrodzenia (w pewnych sytuacjach zasiłek ten wynosi 100 proc., ale dotyczy to przede wszystkim kobiet w ciąży i wypadków przy pracy).

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku powołania na ćwiczenia wojskowe, rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego czy odosobnienia w związku z chorobą zakaźną. Czym jest jednak owo odosobnienie? Otóż okazuje się, iż zgodnie z informacjami ze strony internetowej www.pip.gov.pl, odosobnieniem w takim przypadku jest zarówno izolacja jak i kwarantanna danego pracownika. W obu sytuacjach może on otrzymywać zasiłek chorobowy. Wówczas izolacja przerywa urlop, a wynagrodzenie za czas urlopu zamienia się na zasiłek chorobowy.

Nie jest to jednak regułą. Bywa, że pracownik czuje się dobrze a jego praca pozwala na wykonywanie obowiązków pracowniczych w trybie zdalnym. Wówczas ani izolacja, ani kwarantanna nie przeszkadzają mu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych, a to z kolei sprawia, iż w takiej sytuacji pracownik nie pobiera zasiłku chorobowego, lecz normalne wynagrodzenie za pracę. Przysługują mu też wszelkie uprawnienia pracownicze, w tym również prawo do urlopu wypoczynkowego. Istotne jest jednak, że zarówno podczas pracy zdalnej w okresie odbywania kwarantanny, jak również w czasie urlopu podczas przebywania na kwarantannie, pracownik nie może opuszczać miejsca zamieszkania. Pomijając ten fakt natomiast, nie ma żadnych formalnych przeszkód, by w czasie przebywania na kwarantannie pracownik wystąpił z wnioskiem o udzielnie urlopu wypoczynkowego, chcąc zwyczajnie odpocząć od pracy. Nie może jednak w terminie tego urlopu zachowywać się tak, jak podczas standardowych dni urlopowych.

Okazuje się zatem, iż na pytanie, czy kwarantanna przerywa urlop wypoczynkowy, jednoznacznej odpowiedzi brak. Teoretycznie – przerywa. Zwłaszcza, jeżeli pracownik zamierza korzystać z zasiłku chorobowego w tym czasie. Poza tym musi on pamiętać o ograniczeniach, jakie są związane z kwarantanną. Praktycznie jednak, jeżeli dana osoba zamierzała spędzić urlop w domu, i – pomimo faktu skierowania na kwarantannę, czuje się dobrze, to wcale nie musi przerywać urlopu wypoczynkowego. Jednak takie sytuacja raczej nie zdarzają się zbyt często. Dużo bardziej prawdopodobne jest natomiast wystąpienie o dzień czy dwa urlopu w trakcie świadczenia pracy zdalnej, w czasie przebywania na kwarantannie lub też w czasie izolacji w związku z chorobą COVID-19.

Warto na zakończenie jeszcze raz podkreślić różnice pomiędzy pracą w czasie kwarantanny, urlopem a korzystaniem z zasiłku chorobowego.

Otóż praca w czasie kwarantanny lub izolacji oznacza, że dana osoba nie otrzymuje wynagrodzenia chorobowego, lecz standardowe wynagrodzenie za pracę – czyli tak, jak gdyby normalnie pracowała. Wynagrodzenie za pracę jest wyższe niż świadczenie chorobowe, które wynosi 80 proc. wynagrodzenia należnego za czas przebywania na kwarantannie lub w izolacji.

Jeżeli natomiast w czasie kwarantanny pracownik chce wykorzystać urlop wypoczynkowy, wówczas jego wynagrodzenie nie ulegnie zmianie – za okres urlopu pracownicy zachowują bowiem prawo do 100 proc. wysokości ich wynagrodzenia.

1