Składka zdrowotna do rozliczenia

Red.: |Data publikacji:

Do 22 maja 2023 roku przedsiębiorcy muszą dokonać rocznego rozliczenia składki zdrowotnej za 2022 rok. Należy je przekazać do ZUS w deklaracji za kwiecień 2023 r.:

– w ZUS DRA w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej jednoosobowo i opłacaniu składki wyłącznie za siebie lub

– w deklaracji ZUS RCA, jeżeli przedsiębiorca opłaca składki również za inne osoby tj. za pracowników, zleceniobiorców.

Do tych deklaracji została dołożona część o rocznym rozliczeniu. Przedsiębiorcy wykazują w niej roczną składkę zdrowotną i porównują ją z sumą miesięcznych składek za 2022 rok. Jeśli roczna jest wyższa, trzeba dopłacić różnicę (też do 22 maja!). Jeśli niższa, dostaniemy zwrot. Wnioski o zwrot przedsiębiorcy znajdą na swoich kontach na platformie ZUS PUE. Warto otrzymane wnioski sprawdzić, a następnie je zatwierdzić do 1 czerwca br. ZUS zwróci nadpłatę do 1 sierpnia 2023 r. pod warunkiem, że przedsiębiorca nie ma zaległości. Jeżeli ma, kwota zwrotu zostanie zaliczona na poczet tychże. W przypadku, kiedy przedsiębiorca nie przekaże wniosku o zwrot nadpłaty do 1 czerwca, zostanie ona rozliczona na jego koncie w terminie do 31 grudnia 2023 roku.

Roczne deklaracje są też dostępne w wersji papierowej. Może je wypełnić przedsiębiorca, który rozlicza składki wyłącznie za siebie albo zgłaszający do ubezpieczeń nie więcej niż pięć osób pod warunkiem, że  nie korzysta z elektronicznej formy przekazywania dokumentów.

1