Przekraczanie granic – zmiany w Polsce i Anglii

Red.: |Data publikacji:

Od momentu wystąpienia epidemii praktycznie wszystkie kraje zaczęły zamykać swoje granice, w mniejszym lub większym zakresie. Sytuacja jest jednak dosyć dynamiczna i ciągle się zmienia – jedni się otwierają, inni zamykają, a krąg osób zwolnionych z obowiązku odbywania kwarantanny poszerza się lub ulega zawężeniu.

Na początku lipca, a więc zapewne w związku z okresem wakacyjnym, rada ministrów wprowadziła w Polsce kolejne zmiany w przekraczaniu granic RP. Chodzi o Rozporządzenie z dnia 2 lipca 2020 r. (poz. 1182), które obowiązuje od dnia następnego. Co wnoszą uchwalone zmiany?

  • Po pierwsze, zniesiono kwarantannę dla wszystkich Polaków powracających do kraju, bez względu na cel odbywanej podróży, ani wykonywany zawód.
  • Po drugie, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz ich małżonkowie i dzieci mogę już przyjeżdżać do naszego kraju, a nie tylko przejeżdżać przez Polskę w drodze do swojego miejsca pobytu; nowe rozporządzenie usuwa bowiem z poprzedniej wersji zapis: „w celu przejazdu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do miejsca zamieszkania lub pobytu”.

Niby nie dużo, ale jednak zatrudniając cudzoziemców lub delegując pracowników za granicę, nie tylko do krajów UE, warto znać aktualne przepisy. Bo przecież nie tylko o wyjazdy wakacyjne w nich chodzi. A o dokonanie wyżej wymienionych zmian i zniesienie kwarantanny w stosunku do szerszego grona osób wnioskowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Z uwagi na „szczególny charakter i konieczność pilnego wejścia w życie” projekt ustawy nie został skierowany ani do opiniowania, ani do konsultacji publicznych.

Zmiany szykują się także w Wielkiej Brytanii, która obowiązkową kwarantannę wprowadziła 8 czerwca. Wówczas rząd angielski zapewnił, iż co trzy tygodnie sytuacja epidemiologiczna będzie poddawana ocenie i możliwe są kolejne zmiany dotyczące przekraczania granic. I na taką zdecydowano się już na początku lipca, co z pewnością związane jest z wakacjami i ułatwieniem swobodnego podróżowania obywateli w miesiącach letnich.

Tamtejszy rząd podzielił kraje na trzy kategorie, oznaczane kolorami. Osoby powracające do Wielkiej Brytanii z krajów należących do dwóch kategorii mają być zwolnieni z 14-dniowej kwarantanny. Jakie to kraje? Póki co istnieją mniej lub bardziej pewne domysły – dokładna lista zostanie bowiem opublikowana w najbliższych dniach. Prawdopodobnie będą to jednak Francja, Włochy, Hiszpania, Grecja, Belgia, Holandia, Niemicy, Finlandia, Norwegia i Turcja. Czy wśród obywateli zwolnionych z kwarantanny będą także podróżujący z Polski? Prawdopodobnie tak, jednak póki szczegółowy wykaz nie zostanie opublikowany, żadnej pewności mieć nie można.

1