PIT za rok 2019 zapłacony po terminie

Red.: |Data publikacji:

Firmy, które sporządzają roczne deklaracje PIT, do końca kwietnia bieżącego roku powinny złożyć w urzędzie deklaracje za rok 2019. I opłacić, rzecz jasna. Jednak aktualna sytuacja gospodarcza sprawiła, że termin złożenia i rozliczenia deklaracji przesunięty został na dzień 1 czerwca 2020 roku. Jak rozliczane są opóźnienia podatkowe w nowej, zmienionej sytuacji?

Firmy zyskały dodatkowy miesiąc, a rozliczenie podatku przed wskazanym powyżej dniem zwalniało podatników z obowiązku obliczania i regulowania odsetek. Jeżeli natomiast deklaracja została opłacona tydzień czy dwa później, lub nie została opłacona nadal, to odsetki naliczamy zgodnie z ustawą, ale nie od 1 czerwca, lecz od 1 maja 2020 roku. Czyli tak, jakby miesięcznej karencji w ogóle nie było, a termin rozliczenia minął standardowo, czyli z końcem kwietnia.

Co istotne, wpłaty zaległości i odsetek należy dokonać na indywidualny numer rachunku bankowego. Jeżeli urząd odnotuje kwotę mniejszą, niż suma zaległości odsetek i należności głównej, wówczas wpłata zostanie rozdzielona w sposób proporcjonalny, a należność główna nie zostanie rozliczona w całości. Co do zasady, nie ma obowiązku opłacania odsetek w kwocie nieprzekraczającej 8,70 zł. Jeżeli więc z wyliczeń wychodzi mniejsza kwota odsetek, lub równa, wówczas nie musimy ich doliczać do przelewu, a ten pokryje w całości zaległość wobec urzędu skarbowego, bez rozdzielania wpłaty na należność główną i odsetki.

W przypadku braku wpłaty w wyznaczonym terminie, urzędnicy mają prawo wszcząć postępowanie egzekucyjne. Zazwyczaj ma ono kilka etapów, a pierwszym jest próba kontaktu urzędu z wierzycielem i prośby o uregulowanie zaległości podatkowej. Jednak w sytuacji gdy, z różnych powodów, prośby te okażą się bezskuteczne, a podatnik, mimo otrzymania stosownego upomnienia, nie ureguluje należności w wyznaczonym terminie, wówczas urzędnicy mają prawo do rozpoczęcia postępowania egzekucyjnego. Podstawą jest w tym przypadku złożona deklaracja rozliczeniowa.

Warto podkreślić, że w przypadku egzekucji urzędnicy mogą zająć praktycznie cały majątek podatnika oraz majątek wspólny małżonków (o ile podatnik znajduje się w związku małżeńskim). Praktycznie, bo istnieją pewne wyłączenia, o których informacje znaleźć można w artykułach od 8 do 10 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zajęciu nie podlegają na pewno alimenty czy też kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych, jednak wyjątków jest trochę więcej i warto się z nimi zapoznać. Celem stworzenia katalogu włączeń było bowiem zapewnienie dłużnikowi i jego rodzinie środków pozwalających na minimum egzystencji.

Obowiązujący tekst ustawy dot. postępowania egzekucyjnego, w tym zawarty w owej ustawie katalog wyłączeń, znaleźć można TUTAJ.

 

1