Ile przysługuje zwolnienia w przypadku siły wyższej?

Red.: |Data publikacji:

Zwolnienie z powodu siły wyższej zostało wprowadzona 9 marca 2023 roku po zmianach w Kodeksie Pracy. Wynosi 2 dni lub 16-godzin rocznie. Pracownik w pierwszym wniosku danego roku określa, w jaki sposób to zwolnienie będzie realizowane. Wybór sposobu jest ważny przez cały rok kalendarzowy i obowiązuje nawet przy zmianie pracodawcy.

Jakich sytuacji dotyczy?

Zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej dotyczy  pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem – jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika. Za czas  zwolnienia przysługuje mu prawo do połowy wynagrodzenia.

Wymiar etatu a wysokość zwolnienia z powodu siły wyższej?

Jeśli zwolnienie jest realizowane w dniach roboczych, nie ma to żadnego wpływu na wymiar zwolnienia. Jeśli zwolnienie jest realizowane godzinowo, należy przeliczać proporcjonalnie do wymiaru etatu (zaokrąglając do pełnych godzin w górę).

Jak obliczać wymiar zwolnienia przy zmianie wymiaru etatu w trakcie roku?

Przykład:

Pracownik zatrudniony na cały etat w lutym złożył wniosek o wymiar godzinowy zwolnienia z powodu działania siły wyższej i  wykorzystał 8 godzin. W czerwcu przeszedł na ½ etatu i pracował w systemie wtorki, czwartki i co drugi piątek po 8 godzin. We wrześniu w pracujący wtorek ponownie wystąpił z wnioskiem o zwolnienie z powodu działania siły wyższej w wymiarze 8 godzin. Niestety we wrześniu pozostało mu do wykorzystania zgodnie z wymiarem etatu tylko 4 godziny.

 

1