Ile może trwać okres próbny?

Autor: |Data publikacji:

Nowelizacja Kodeksu pracy obowiązująca od 26 kwietnia 2023 r.  wprowadza liczne zmiany  w zakresie umów na okres próbny.

Zmiany, zmiany…

Najważniejsza,  z punktu widzenia pracownika, to taka, że czas trwania okresu próbnego będzie uzależniony od zamierzonego czasu zatrudnienia pracownika na umowę o pracę.

Umowa o pracę na okres próbny nie może trwać dłużej niż 3 miesiące.

Jeżeli strony po okresie próbnym mają zamiar zawrzeć umowę na czas określony, krótszy niż 12 miesięcy, to, zgodnie z art. 25 § 22 Kodeksu pracy, umowę o pracę na okres próbny zawiera się na okres nieprzekraczający:

– 1 miesiąca – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy;

– 2 miesięcy – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony wynoszący co najmniej 6 miesięcy i krótszy niż 12 miesięcy.

Kiedy umowę można przedłużyć?

Od powyższych okresów jest wyjątek – strony mogą w umowie o pracę na okres próbny uzgodnić, że umowa ta przedłuża się o czas urlopu albo innych nieobecności, jeśli takie wystąpią. Mogą również przedłużyć ten okres maksymalnie o jeden miesiąc, jeśli jest to uzasadnione rodzajem pracy.

Obowiązkowe zapisy

Umowa na okres próbny jest zawierana dla sprawdzenia możliwości dalszej współpracy dla obu stron. Zgodnie z art.29 § 1 ust.6 KP w umowie o pracę na okres należy zawrzeć obowiązkowe zapisy:

– czas jej trwania, a także ewentualne postanowienia o możliwości przedłużenia o nieobecności,

– w przypadku umowy nieprzekraczającej 2 miesięcy wskazać dodatkowo okres, na jaki pracodawca ma zamiar zawrzeć umowę na czas określony i ewentualnie zapis o możliwości przedłużenia u 1 miesiąc, jeśli jest to uzasadnione rodzajem pracy.

Zapisy o zamiarze przedłużenia umowy na okres próbny na czas określony nie rodzi po stronie pracownika roszczenia o zawarcie takiej umowy, nawet jeśli weryfikacja jego umiejętności przebiegnie pozytywnie.

Przepisy nie ustanawiają również sankcji za zawarcie umowy na czas określony w wymiarze krótszym niż było to zawarte w umowie na okres próbny.

Czy można powtórnie zawrzeć umowę na okres próbny?

W nowelizacji wprowadzono również zmianę dotyczącą powtórnego okresu próbnego na tym  samym stanowisku po upływie trzech lat po rozwiązaniu stosunku pracy – od dnia 26.04.2023 nie ma już takiej możliwości. Powtórnie umowę na okres próbny z pracownikiem można zawrzeć tylko, jeśli dotyczyć ona będzie innego stanowiska pracy.

1