Darowizna firmowego samochodu bez podatku

Red.: |Data publikacji:

Podatnik, który zamierza dokonać darowizny samochodu osobowego na rzecz członka rodziny, po uprzednim wykupie od leasingodawcy, nie będzie musiał wykazać tego przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych. Tak stwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

W 2022 r. podatnik zwrócił się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych. Podatnik zawarł w listopadzie 2019 r. umowę leasingu operacyjnego samochodu osobowego. Umowa wygasła w listopadzie 2022 r. w związku z jej wykonaniem, tj. upływem okresu leasingu. Samochód osobowy wykorzystywany był przez podatnika zarówno na cele prywatne, jak i na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wydatki stanowiące raty leasingowe za korzystanie z samochodu osobowego, a także wydatki ponoszone przez podatnika w związku z eksploatacją pojazdu rozliczane były przez niego w okresie leasingu jako koszty uzyskania przychodów. Zgodnie z postanowieniami umowy leasingu podatnik dokonał wykupu samochodu osobowego po upływie okresu leasingu. Od chwili wykupu podatnik nie wykorzystuje już pojazdu na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Podatnik chcąc obdarować członka rodziny, zadał pytanie, czy dokonana przez niego darowizna samochodu osobowego na rzecz ojca, po uprzednim wykupie od leasingodawcy, będzie skutkowała wykazaniem po stronie podatnika przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej interpretacji indywidualnej podkreślił, że istotą umowy darowizny jest dokonanie świadczenia na rzecz innego podmiotu nieodpłatnie, czyli tytułem darmowym. Z perspektywy darczyńcy dokonanie świadczenia nie skutkuje uzyskaniem jakiegokolwiek świadczenia, które należałoby kwalifikować jako odpłatne zbycie. Wobec tego, dokonanie darowizny przez podatnika na rzecz ojca nie będzie stanowić odpłatnego zbycia rzeczy, o którym mowa w przepisach ustawy o PIT. Darowizna samochodu osobowego będzie podlegać przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn – stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT. Oznacza to, że do przedmiotowej czynności przepisów ustawy o PIT nie stosuje się w ogóle.

W rezultacie według Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej darowizna poleasingowego samochodu osobowego na rzecz ojca nie będzie rodzić po stronie podatnika przychodu, a tym samym nie dojdzie do powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja Indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 1 marca 2023 r. nr: 0113-KDIPT2-1.4011.976.2022.5.MZ

foto: ilustracyjne

1