Badania okresowe pracowników powoli wracają

Red.: |Data publikacji:

Ale jeszcze nie wróciły, chociaż spokojnie można na nie kierować pracowników. W zasadzie można było i wcześniej, ale niektórzy woleli przeczekać okres pandemii. Teraz muszą oni nadrobić wszelkie zaległości i to nie tylko w tym zakresie.

W połowie maja rząd oficjalnie odwołał stan epidemii, pozostawiając stan zagrożenia epidemiologicznego. A to oznacza, iż przestały obowiązywać niektóre zwolnienia, przedłużenia terminów itd., które były wprowadzone w związku z pojawieniem się w Polsce koronawirusa.

Jednym z przywilejów pandemii była właśnie możliwość zawieszenia wykonywania okresowych badań lekarskich pracowników. W czasie pandemii, z przyczyn oczywistych, pracodawcy nie musieli kierować swoich podwładnych do lekarzy medycyny pracy. I w zasadzie nie muszą nadal… Ale jeżeli rząd odwoła stan zagrożenia epidemiologicznego, wówczas Ci pracodawcy, którzy skorzystali z możliwości zawieszenia badań lekarskich w swoich firmach, będą mieli 180 dni na nadrobienie zaległości i wysłanie pracowników na badania lekarza medycyny pracy. Do tego czasu bowiem wydane przed pandemią zaświadczenia lekarskie będą ważne.

badanie okresowe

Okresowe badania lekarskie pracownicy powinni wykonywać co parę lat.

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842), zawieszeniu podlegały tylko badania okresowe pracowników. Zwolnienie to nie dotyczyło zatem badań wstępnych, wykonywanych przed rozpoczęciem pracy u danego pracodawcy, ani badań kontrolnych, zlecanych po dłuższej nieobecności pracownika spowodowanej chorobą. Te badania bowiem, zarówno wstępne jak i kontrolne, należało wykonywać również w czasie pandemii.

Skierowanie na badania lekarskie wydaje pracodawca. To on pokrywa również koszty tych badań, natomiast wizyty lekarskie powinny odbywać się w godzinach pracy pracownika. To również pracodawca powinien pilnować terminów tych badań i wydawać w odpowiednim czasie stosowne skierowania. Pracodawca (nie pracownik) ponosi bowiem pełną odpowiedzialność za dopuszczenie do pracy pracownika, nie posiadającego aktualnego zaświadczenia lekarskiego. A sam obowiązek badań lekarskich wynika bezpośrednio z Kodeksu Pracy. Za brak jego przestrzegania, pracodawcy grozi kara grzywny w wysokości od 1.000 do 30.000 zł.

Badania okresowe należy wykonywać nie częściej, niż raz w roku i nie rzadziej, niż raz na pięć lat. Dokładną częstotliwość tych badań każdorazowo ustala lekarz, w oparciu o wiek i stan zdrowia pracownika, a także charakter wykonywanej przez niego pracy. Badania te należy wykonać przed upływem terminu poprzedniego zaświadczenia lekarskiego, a nie po, tak aby nie dopuścić do sytuacji, że osoby bez ważnych badań lekarskich wykonują swe czynności zawodowe.

Pracownicy mają obowiązek poddania się badaniom lekarskim, zarówno wstępnym, jak i okresowym i nie mogą nie przyjąć od pracodawcy skierowania na takie badania.

1