Aluron z dofinansowaniem na innowacje

Red.: |Data publikacji:

Aluron zaczął ten rok pracowicie. Firma poszerzyła właśnie ofertę o nowy system, prowadzić też będzie badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami.

Aluron inwestuje w nowoczesne rozwiązania produktowe. Firma chce opracować technologię wypełnień aktywnych ActivPRO, przeznaczonych do fasadowych systemów aluminiowych. Wartość prac badawczych to ok. 4,5 mln zł. Przedsiębiorstwo w połowie 2020 roku wnioskowało o wsparcie projektu z funduszy unijnych w konkursie „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”. Firma otrzymała pozytywną ocenę wniosku i otrzyma wsparcie w wysokości ponad 2,3 mln zł. Na początku lutego umowy na realizację projektów wręczył przedsiębiorcom wicemarszałek Województwa Ślaskiego i dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Firma z Zawiercia wprowadziła także z początkiem roku nowy produkt na rynek. To system aluminiowy AS 110, przeznaczony do wytwarzania aluminiowych, pasywnych witryn, okien i drzwi balkonowych. System przeszedł pozytywnie certyfikację w Instytucie Passive House w Darmstadt. Współczynnik przenikania termicznego Uw wynosi 0,80 W/(m²K) dla pakietu szybowego o współczynniku Ug=0,7 W/(m²K). Taki wynik sprawia, że nowe rozwiązanie Aluronu jest produktem rekomendowanym do obiektów o wysokich wymaganiach termicznych, także do domów pasywnych.

Kryspin Baran, prezes zarządu Aluronu, podsumował także miniony rok pod względem handlowym.

Miniony rok nie należał do sprzyjających gospodarce. Jednak w podsumowaniu dla firmy Aluron był dobrym rokiem. Firma odnotował kilkunastoprocentowy wzrost sprzedaży w stosunku do roku ubiegłego.

Sytuacja związana z pandemią nie wpłynęła na ograniczenie mocy produkcyjnych dzięki temu utrzymaliśmy dotychczasowy stan zatrudnienia. W trosce o bezpieczeństwo pracowników wprowadziliśmy procedury sanitarne związane nie tylko z noszeniem maseczek, dezynfekcją rąk, zachowaniem dystansu, ale kilkukrotnym ozonowaniu pomieszczeń socjalnych w ciągu doby. Ponadto, wbrew niestabilnej sytuacji gospodarczej w kraju i na świecie, podjęliśmy decyzję o budowie kolejnej hali magazynowej, która została ukończona w II kwartale. To był rok trudnych i odważnych decyzji z punktu widzenia producenta, przedsiębiorcy i pracodawcy. Jednak dzisiaj z zadowoleniem patrzymy na wynik finansowy.

Zobacz również

Włosi polubili plastikowe okna

Włosi polubili plastikowe okna

W 2021 r. we Włoszech wzrosło o 16 proc. zużycie PCW w budownictwie. Ten wynik to wzrost popytu na plastikowe okna i drzwi.

Eko-Okna nie będą finansowały obwodnicy Raciborza

Eko-Okna nie będą finansowały obwodnicy Raciborza

Eko-Okna wycofały się z finansowania budowy obwodnicy. Firmie nie odpowiada przebieg zaproponowanej trasy. Projekt budowy może przez to upaść.

ASSA ABLOY inwestuje w produkcję drzwi p-poż.

ASSA ABLOY inwestuje w produkcję drzwi p-poż.

Assa Abloy Mercor Doors inwestuje w rozbudowę fabryki w Dobrzeniu Wielkim pod Opolem. Efektem wdrożenia automatyzacji produkcji będzie podwojenie aktualnych mocy i, pomimo automatyzacji, zwiększanie zatrudnienia o 10 proc. rocznie.

1