Wyzwania stojące przed stolarką

Red.: |Data publikacji:

W niepewnych, nieprzewidywalnych czasach do rangi problemu urasta znalezienie odpowiedzi na pytania o przyszłość. Dotyczy to również obszaru gospodarki i działalności gospodarczej. Miesięcznik Builder zapytał niedawno menedżerów branży stolarki o trendy i wyzwania jakie stoją przed naszym segmentem i sposobami odpowiadania na nie.

Oto fragmenty kilku odpowiedzi, jakich udzielili temu magazynowi.

Maciej Borczuk, dyrektor działu technicznego Ponzio:

Wyzwaniem roku 2022 dla branży jest zachowanie cech produktów, utrzymanie ciągłości dostaw w dobie niedoboru surowców oraz akceptowalnej dla nabywców ceny przy wciąż wzrastających kosztach surowców i energii.

Marcin Szewczuk, dyrektor marketingu Aluplast:

Największym wyzwaniem jest problem z dostępnością wielu komponentów oraz ich stale rosnące ceny. To rodzi problem u producentów i sprzedawców okien związany z kalkulowaniem, wyceną czy planowaniem prac, wywołuje pewne obawy dotyczące zmniejszającej się siły nabywczej inwestorów, a także utrzymania popytu na nasze, stale drożejące produkty. Być może obecne problemy staną się impulsem do dalszych zmian w zakresie technologii wytwarzania okien. (…) Pozytywne sygnały płyną od naszych klientów dostarczających stolarkę na rynki eksportowe, gdzie bardzo mocno rozwinął się rynek wymian związany z nowymi wymogami w zakresie klas energetyczności.

Krzysztof Ratajczak, dyrektor handlowy Winkhaus Polska:

Wszyscy liczyli na niewielką stabilizację. Początek roku tak się zresztą zapowiadał, niestety wszystko zmieniła wojna na Ukrainie. Część komponentów, które byty kupowane w krajach objętych konfliktem, z dnia na dzień zniknęła z rynku lub ich dostępność stała się mocno ograniczona. To wpływa na skoki cenowe i kłopoty z dostawami. Z drugiej strony inflacja oraz rosnące koszty utrzymania mogą zahamować chęć do inwestowania, co zresztą powoli już obserwujemy na rynku krajowym. Najbliższa przyszłość w związku z tym staje się bardzo niepewna. Na razie pozytywne sygnały płyną od naszych klientów dostarczających stolarkę na rynki eksportowe, gdzie bardzo mocno rozwinął się rynek wymian związany z nowymi wymogami w zakresie klas energetyczności.

Rafał Hetnal, dyrektor techniczno-handlowy WALA Wilkowice:

Wyzwania, z którymi się borykamy już od 2021 roku, to dostępność materiałów, zerwane łańcuchy dostaw oraz rosnące ceny komponentów. Do tych problemów w 2022 roku należy dołożyć jeszcze agresję Rosji na Ukrainę, która spotęguje problemy, z jakimi mamy do czynienia. (…) Tak gwałtowny wzrost cen surowców nie pozostanie bez wpływu na gospodarkę europejską. Myślę, że należy szukać nowych rynków zbytu i nowych źródeł dostaw. Coraz wyraźniej obserwujemy skracanie łańcucha dostaw, dywersyfikację, poszukiwanie nowych dostawców w Europie. Może to być szansa dla nas. Polska może stać się ważnym ogniwem europejskiego przemysłu, a to przyczyni się do wzrostu inwestycji.

Benedykt Kordula, dyrektor marketingu Saint-Gobain Glass:

Na bieżącą sytuację gospodarczą coraz większy wpływ będą miały wydarzenia związane z agresją Rosji w Ukrainie. Już teraz sektor budowlany, w tym branża stolarki, musi mierzyć się z wyzwaniami związanymi m.in. z zerwanymi łańcuchami dostaw, wahaniami cen surowców czy utrudnionym do nich dostępem, a także ogromnym wzrostem cen nośników energii. Obserwujemy również wzrost inflacji producenckiej oraz konsumenckiej, co z pewnością będzie czynnikiem hamującym trend wzrostowy w perspektywie kolejnych miesięcy, a nawet lat. Pomimo tych wyzwań w dalszym ciągu obserwujemy duży popyt na dwukomorowe pakiety szyb zespolonych, głównie w kontekście modernizacji i optymalizacji energetycznej budynków, mającej na celu dostosowanie ich do nowych standardów.

Hubert Wiśniewski,country manager WICONA Polska:

Na początku 2022 roku wielu z nas spodziewało się, że świat powróci do normalności po bardzo niestabilnym 2021 roku. Dzisiaj stajemy przed jeszcze trudniejszą rzeczywistością, która jest bardziej namacalnym zagrożeniem niż pandemia. Agresja Rosji na Ukrainę i jej skutki stają się głównym wyznacznikiem zmian, z którymi przyjdzie się nam zmierzyć. W związku z tym wydaje się, że nastąpi konieczność przyspieszania procesów takich jak wdrażanie w życie technologii, które pozwolą na maksymalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, a w budownictwie rozwiązań zeroenergetycznych. Nieunikniony jest wzrost zainteresowania produktami powstającymi w oparciu o gospodarkę w obiegu zamkniętym, która jest antidotum na rosnące zakłócenia w łańcuchu dostaw surowców. Branża stolarki budowlanej już dzisiaj jest przygotowana na natychmiastową odpowiedź na te potrzeby.

Wojciech Tata, trener MILWAUKEE Polska:

Obecnie największym wyzwaniem dla firm branży jest zaspokojenie bardzo dużego zapotrzebowania na usługi. Jest ono spowodowane boomem w sektorze budowlanym i ogromną liczbą oddawanych inwestycji. Wymaga to dużej dostępności produktów, np. stolarki czy oszklenia, a następnie ekip, które zainstalują je w nowo powstałych budynkach. Zapotrzebowanie jest tak duże, że niekiedy terminy od momentu zamówienia do finalnej realizacji trzeba liczyć w miesiącach. Tak jak w innych branżach specjalistycznych priorytetami są wydajność i efektywność pracy, a także bezpieczeństwo.

Grzegorz Barycki, dyrektor handlowy VELUX Polska:

Agresja Rosji na Ukrainie zachwiała nie tylko rynkiem pracy w budowlance, wielu obywateli Ukrainy wyjechało z oczywistych powodów, ale również wpłynie negatywnie na inne kluczowe gałęzie gospodarki, jak: rynek energetyczny, transport samochodowy. Możemy spodziewać się dalszych dynamicznych wzrostów cen wielu finalnych produktów w naszej branży. Ogólna niepewność, inflacja, osłabienie złotego, wzrost stóp procentowych – może spowodować spowolnienie niektórych budów i zniechęcić nowych inwestorów do podjęcia decyzji o budowie domu. Szczególnie może to dotyczyć remontów.

Rafał Czerwiński, dyrektor handlowy Fimtec-Polska:

Wojna na Ukrainie, sankcje nakładane na Rosję i możliwy kryzys surowcowy, a także stale rosnące koszty produkcji powodują, że zakładane plany na 2022 podlegają weryfikacji, i to chyba najlepiej pozwala określić, z jakimi wyzwaniami będzie się musiała zmierzyć branża w 2022 roku. Optymizmem napawa jednak fakt, że nasi klienci nie rezygnują z unowocześniania i rozwijania swoich parków produkcyjnych, co związane jest między innymi z europejskimi programami termomodernizacji stolarki otworowej.

Tomasz Chmielewski, dyrektor zarządzający Novoferm Polska:

Można nawet przewrotnie zapytać: „Co dzisiaj nie jest dla nas wyzwaniem?”. Na pewno próbą sił będą: utrzymanie produkcji, zapewnienie komponentów do niej oraz rosnące ceny zakupu i transportu. Szybujące ceny energii, ale również spodziewany brak kierowców oraz przerwanie niektórych łańcuchów dostaw – ze Wschodu i na Wschód – mogą spowodować turbulencje na rynku. Wszystko to rodzi niepewność, która w biznesie jest największym wyzwaniem. Jak na nie odpowiedzieć? Korzystne byłoby m.in. zwiększenie stanów magazynowych oraz zabezpieczenie się przed ryzykiem walutowym – gdy generujemy przychód w walucie i jesteśmy eksporterem. Przedsiębiorcy w naszej branży tradycyjnie dbają o klientów, często zapominając o dostawcach. Warto pielęgnować relacje z nimi, bo takie kontakty w czasach zawirowań to wartość bezcenna.

Stanisław Klato, dyrektor sprzedaży Proventuss Polska:

Od dwóch lat cały rynek, więc i branża stolarki, działa w ekstraordynaryjnych warunkach związanych z pandemią, a od kilku tygodni dodatkowo trwa wojna w Ukrainie. Mamy fale uchodźców, mamy odpływ pracowników z zakładów produkcyjnych oraz placów budów. Zaburzenia łańcuchów dostaw, znaczące wzrosty cen energii generują częste podwyżki cen materiałów do produkcji i wyrobów gotowych. Bez wątpienia takie otoczenie gospodarcze, polityczne oraz społeczne ma bezpośredni wpływ na relacje biznesowe i stabilność produkcji, a także dostęp do materiałów oraz surowców. Warto w takich okolicznościach działać wielotorowo, minimalizować dodatkowe ryzyka i korzystać ze sprawdzonych, jakościowych materiałów oraz opierać się na sprawdzonych dostawcach.

Radosław Gibki, dyrektor sprzedaży KRISPOL:

W budowlanym sektorze premium kluczową rolę odgrywa scentralizowane podejście do procesu sprzedaży stolarki otworowej. To samo dotyczy współpracy z siecią partnerów handlowych. W nowych okolicznościach rynkowych oni również oczekują możliwie najmniejszego ryzyka, zarówno biznesowego, jak i logistycznego. Zawirowania na rynku surowców oraz rosnące ceny wpływają na komunikację z rynkiem. Ważna jest pełna transparentność polityki cenowej. Bazowanie na zaufaniu pracowników, dostawców i partnerów handlowych, dopasowanie systemów produkcyjnych, a także odważne podejmowanie decyzji da gwarancję rozwoju biznesu nawet w nieprzewidywalnych czasach.

Jak napisaliśmy są to tylko fragmenty wypowiedzi. Przytoczyliśmy je uznając ich trafność i ewentualne źródło inspiracji w poszukiwaniu odpowiedzi przez innych menedżerów naszej branży. Całość i więcej wypowiedzi przeczytać można w miesięczniku Builder.

Zobacz również

WWGlass ze spadkiem sprzedaży

WWGlass ze spadkiem sprzedaży

WWGlass, należący do 10 największych producentów szyb zespolonych w Polsce, podsumował wyniki finansowe z poprzedniego roku.

Monolit z Zambrowa rozbudowuje zakłady produkcyjne

Monolit z Zambrowa rozbudowuje zakłady produkcyjne

Zambrowski producent okien z PCW i aluminium, firma Monolit, kontynuuje działalność inwestycyjną. Obecnie buduje halę produkcyjną.

Mercor odnotowuje wzrost wartości zamówień

Mercor odnotowuje wzrost wartości zamówień

Wartość zamówień pozyskanych przez Grupę Mercor w kwietniu 2024 była wyższa niż rok wcześniej, ale też przewyższyła poziom z marca bieżącego roku.

1