Ryzyko konfliktu w firmie rodzinnej

Autor: RK |Data publikacji: 2019-03-23

Agnieszka Krysik, radca prawny i wspólnik w Kancelarii Grabowski i Wspólnicy, udzieliła nam wywiadu na temat rozwiązań prawnych w kwestii sukcesji w firmach rodzinnych. Zapytaliśmy m.in. o ryzyko związane z konfliktami w firmach rodzinnych. A oto odpowiedź pani Agnieszki:

Doświadczenie we współpracy z firmami rodzinnymi pokazuje, że część właścicieli postrzega ryzyko konfliktów wśród członków rodziny jako tożsame z ryzykiem podjęcia i prowadzenia działalności. Ono po prostu występuje.

Dla niektórych wytyczną jest: „niech decyduje większość”. Dla innych ważna jest pełna strukturyzacja i wyodrębnienie uprawnień właścicielskich i kontrolnych od więzi rodzinnych w ten sposób, że istnieje jasny rozdział prawny określonych praw oraz jasno zindywidualizowana kontrola. Dla jeszcze innych charakter rodzinnego przedsięwzięcia oraz postrzeganie wartości pokładanych w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej w świadomy sposób decydują o charakterze praw udziałowych do firmy.

Tak jak z perspektywy prawnej wprowadzenie określonych rozwiązań przeważa nad ich brakiem, tak z perspektywy relacji rodzinnych układ i zasadność istniejących rozwiązań mogą być zupełnie inne. Należy jednak pamiętać, że każde pokolenie wywierające wpływ na organizację, którą jest firma rodzinna, zdecyduje o charakterze zastosowanych rozwiązań prawnych.”

Widać więc, że konflikty wewnątrz firm są czymś normalnym i w bardzo różny sposób można się zabezpieczać przed ich negatywnymi konsekwencjami dla firmy. Więcej o tym pisze pani Agnieszka Krysik w marcowym wydaniu miesięcznika Forum Branżowe. Zachęcamy do lektury.