Rekordowy eksport minionego roku

Red.: RK |Data publikacji: 2020-02-11

Według wstępnych wyliczeń Głównego Urzędu Statystycznego za rok 2019 wartość obrotów towarowych w handlu zagranicznym wyniosła 1013,7 mld zł (235,8 mld euro) dla eksportu i 1005,8 mld zł (234 mld euro) dla importu. Rok 2019 zakończył się więc dla Polski nadwyżką w handlu zagranicznym w wysokości 7,9 mld zł (1,8 mld euro). To znaczące odbicie w stosunku do 2018 r., gdy saldo wynosiło -19,5 mld zł (-4,6 mld euro). W osiągnięciu nadwyżki dużą zasługę miał niezwykle mocny eksport, który zanotował wzrost o 6,6 proc. (5,5 proc. liczony w euro) po raz pierwszy w historii przekraczając wartość biliona złotych.

W ubiegłym roku dynamika wartości sprzedaży do Niemiec wzrosła o 4,2 proc. (3,1 proc. liczone w euro) w ujęciu rocznym. Rok wcześniej, w 2018 r. tempo wzrostu było jednak blisko 2 razy wyższe i wynosiło 9,1 proc. (9,6 proc. w euro) r/r. Najsłabiej w zestawieniu 10 najważniejszych kierunków polskiej sprzedaży zagranicznej wypadły Czechy. Zdecydowanie lepiej polski eksport radził sobie w handlu z innymi krajami. Wśród państw UE największe rokroczne wzrosty odnotowano na kierunku francuskim, o 11,6 proc. (10,4 proc. w euro) i węgierskim, o 10,4 proc. (9,3 proc. w euro). W pierwszej dziesiątce najważniejszych rynków zbytu dla polskiej sprzedaży zagranicznej rozkwit przeżywał też eksport na kierunkach pozaunijnych: wywóz do USA zwiększył się aż o 11,2 proc. (10,1 proc. w euro) r/r, a do Rosji o 11 proc. (9,9 proc. w euro).

Powyższe dane dotyczą handlu ogółem, bo biorąc pod uwagę tylko stolarkę, tak dobrze już nie było. Po dwucyfrowych wzrostach eksportu okien i drzwi w ostatnich latach, w roku 2019 poziom ten utrzymała tylko ślusarka aluminiowa. Według najnowszych danych Centrum Analiz Branżowych eksport stolarki w minionym roku wzrósł ilościowo zaledwie o 4 proc. – wartościowo było to oczywiście więcej. Jednak i CAB potwierdza, że na kilku istotnych dla nas rynkach unijnych sprzedaż stolarki z Polski zmalała. Na sezon 2020 analitycy CAB nie przewidują w tym zakresie istotnych zmian. Więcej szczegółów dotyczących polskiego eksportu znaleźć można w kwartalnym biuletynie tej agencji badawczej.

 źródło: Akcenta, CAB

Zobacz również

Mercor z dużym wzrostem zysku i strategią na najbliższe lata

Mercor z dużym wzrostem zysku i strategią na najbliższe lata

Grupa Mercor S.A. opublikowała dane finansowe ze swojego I kwartału roku obrotowego 2020-2021 (kwiecień-czerwiec). Udało się wygenerować wzrosty w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej, choć był to okres pandemii i lockdownu. Firma opracowała też strategię na lata 2020-2023.

NSG Group z ogromnym spadkiem przychodów

NSG Group z ogromnym spadkiem przychodów

NSG Group poinformował, że globalnie w okresie od kwietnia do czerwca zanotował spadek w przychodach na poziomie ok. 40 proc.

Smart home domeną ludzi młodych

Smart home domeną ludzi młodych

Firma USP Marketing Consultancy przeprowadziła europejskie badanie dotyczące powodów dla których decydujemy się lub rezygnujemy z zakupu produktów z kategorii smart home. Sprawdziła również, czy inwestycje w dom inteligentny to domena ludzi młodych.

1