Rekordowy eksport minionego roku

Red.: RK |Data publikacji: 2020-02-11

Według wstępnych wyliczeń Głównego Urzędu Statystycznego za rok 2019 wartość obrotów towarowych w handlu zagranicznym wyniosła 1013,7 mld zł (235,8 mld euro) dla eksportu i 1005,8 mld zł (234 mld euro) dla importu. Rok 2019 zakończył się więc dla Polski nadwyżką w handlu zagranicznym w wysokości 7,9 mld zł (1,8 mld euro). To znaczące odbicie w stosunku do 2018 r., gdy saldo wynosiło -19,5 mld zł (-4,6 mld euro). W osiągnięciu nadwyżki dużą zasługę miał niezwykle mocny eksport, który zanotował wzrost o 6,6 proc. (5,5 proc. liczony w euro) po raz pierwszy w historii przekraczając wartość biliona złotych.

W ubiegłym roku dynamika wartości sprzedaży do Niemiec wzrosła o 4,2 proc. (3,1 proc. liczone w euro) w ujęciu rocznym. Rok wcześniej, w 2018 r. tempo wzrostu było jednak blisko 2 razy wyższe i wynosiło 9,1 proc. (9,6 proc. w euro) r/r. Najsłabiej w zestawieniu 10 najważniejszych kierunków polskiej sprzedaży zagranicznej wypadły Czechy. Zdecydowanie lepiej polski eksport radził sobie w handlu z innymi krajami. Wśród państw UE największe rokroczne wzrosty odnotowano na kierunku francuskim, o 11,6 proc. (10,4 proc. w euro) i węgierskim, o 10,4 proc. (9,3 proc. w euro). W pierwszej dziesiątce najważniejszych rynków zbytu dla polskiej sprzedaży zagranicznej rozkwit przeżywał też eksport na kierunkach pozaunijnych: wywóz do USA zwiększył się aż o 11,2 proc. (10,1 proc. w euro) r/r, a do Rosji o 11 proc. (9,9 proc. w euro).

Powyższe dane dotyczą handlu ogółem, bo biorąc pod uwagę tylko stolarkę, tak dobrze już nie było. Po dwucyfrowych wzrostach eksportu okien i drzwi w ostatnich latach, w roku 2019 poziom ten utrzymała tylko ślusarka aluminiowa. Według najnowszych danych Centrum Analiz Branżowych eksport stolarki w minionym roku wzrósł ilościowo zaledwie o 4 proc. – wartościowo było to oczywiście więcej. Jednak i CAB potwierdza, że na kilku istotnych dla nas rynkach unijnych sprzedaż stolarki z Polski zmalała. Na sezon 2020 analitycy CAB nie przewidują w tym zakresie istotnych zmian. Więcej szczegółów dotyczących polskiego eksportu znaleźć można w kwartalnym biuletynie tej agencji badawczej.

 źródło: Akcenta, CAB

Zobacz również

Rekordowa popularność programu Czyste Powietrze

Rekordowa popularność programu Czyste Powietrze

W ostatnim tygodniu kwietnia Polacy złożyli rekordową liczę wniosków w ramach programu Czyste Powietrze - 4121.

Znakomity kwartał w Saint-Gobain

Znakomity kwartał w Saint-Gobain

Saint-Gobain podsumował pierwszy kwartał pod względem handlowym. Sprzedaż była wyższa w porównaniu do 2020 r. o 14,3 proc.

KRISPOL przetarł termomodernizacyjny szlak

KRISPOL przetarł termomodernizacyjny szlak

Produkty firmy KRISPOL znalazły się na liście Zielonych Urządzeń i Materiałów dedykowanych do programu Czyste Powietrze i ulgi termomodernizacyjnej. Był to pierwszy producent stolarki, który został uwzględniony w tym zestawieniu. Obecnie na liście są również produkty firm Plastbud oraz Wiśniowski.

1