Co jeśli święto wypada w sobotę?

Autor: |Data publikacji:

Zgodnie z Kodeksem Pracy art.130 § 2 każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Zgodnie z brzemieniem tego artykułu, za święto wypadające w sobotę należy się pracownikowi dzień wolny, jeśli dla niego jest to dzień rozkładowo wolny od pracy.

Kiedy możemy odebrać dzień wolny?

Jeśli okres rozliczeniowy jest dłuższy niż miesięczny (np. roczny), może to oznaczać, że wolne za święto 1 stycznia pracownik może otrzymać do końca roku. Jeśli  okres rozliczeniowy jest miesięczny, dzień wolny musi być oddany do końca tego samego miesiąca. Nie ma znaczenia, czy pracodawca udzieli go przed świętem wypadającym w sobotę, czy po nim.

To pracodawca jest decydentem w kwestii ustalenia konkretnej daty lub dania pracownikom do wyboru kilku dat, aby sami wybrali najbardziej odpowiadający im dzień.

A co w przypadku choroby?

Jeśli to pracodawca ustalił konkretną datę na oddanie dnia wolnego za święto w sobotę, to w przypadku choroby pracownika w tym dniu, pracodawca nie ma obowiązku wskazywania innej daty dnia wolnego – choroba pracownika jest niezależna od pracodawcy. Na wniosek pracownika można wyjątkowo udzielić mu dnia wolnego, już po zakończeniu okresu rozliczeniowego, natomiast może to spowodować konieczność szczegółowych wyjaśnień w razie kontroli PIP.

Komu nie przysługuje dzień wolny?

Osobie zatrudnionej na pół etatu, która pracuje codziennie po 4 godziny, również należy się dzień wolny za święto wypadające w sobotę, ponieważ, podobnie jak w przypadku osób zatrudnionych na pełen etat, obowiązuje ją zasada pięciodniowego tygodnia pracy. Inaczej jest w sytuacji, kiedy ta osoba pracowałaby dwa dni po 8 godzin i raz po 4 godziny – wtedy pracodawca nie musi jej oddawać dnia wolnego, gdyż i tak będzie zachowana zasada pięciodniowego tygodnia pracy.

Dzień wolny za święto w sobotę  nie należy się osobie pracującej w systemie weekendowym.

Kiedy należy się ekwiwalent pieniężny?

W sytuacji, kiedy jest dłuższy okres rozliczeniowy, np. półroczny i  odbiór dnia wolnego za święto, ustalony przez pracodawcę, wypada po ustaniu zatrudnienia pracownika, należy udzielić mu dnia wolnego w innym terminie (przed zakończeniem okresu zatrudnienia) albo wypłacić mu nadgodziny za ten dzień ze 100-proc. dodatkiem z tytułu przekroczenia średniotygodniowej normy czasu pracy.

 

 

1