Jeszcze wyższe standardy techniczne budynków w UE?

Red.: |Data publikacji:

Przedstawiciele kampanii Renovate Europe apelują o podniesienie unijnych standardów efektywności energetycznej dla remontowanych budynków. Kryteria kwalifikacji mają być dwukrotnie wyższe niż te, które wpisano do szkicu taksonomii UE.

Co to oznacza dla inwestorów i producentów? Renowacja budynku, która nie spełnia określonych standardów i nie może zostać uznana za przyjazną środowisku, może stracić szansę na dofinansowanie z funduszy europejskich lub wpływać na status inwestora. 

Renovate Europe to prowadzona przez Europejski Sojusz Przedsiębiorstw na rzecz Efektywności Energetycznej w Budynkach kampania, która za swój cel obrała zmniejszenie zapotrzebowania na energię budynków znajdujących się na terenie Unii Europejskiej o 80 proc do 2050 r., co miałoby pozwolić na osiągnięcie standardu budownictwa o niemal zerowym zużyciu energii. Wśród partnerów kampanii znaleźć można firmy takie jak Saint Gobain , Velux czy organizacja Glass for Europe.

Sygnowany przez dyrektora i wicedyrektora kampanii list otwarty został zaadresowany do wiceprzewodniczącego wykonawczego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa oraz komisarz do spraw energii Kadri Simson.

W piśmie Renovate Europe podkreśla sprzeczność między celami strategii unijnej strategii „Renovation Wave” a trwającymi pracami nad nowym dokumentem. Projekt kryteriów przeglądu taksonomii UE wskazuje, że renowacje budynków muszą przynieść jedynie 30 proc. zmniejszenie zapotrzebowania na energię, podczas gdy w ramach strategii „Renovation Wave” uznano, że co  do osiągnięcia celów klimatycznych UE liczba ta powinna wynosić co najmniej 60 proc.  

Jak piszą przedstawiciele Renovate Europe:

W celu wysłania jasnego sygnału dla inwestorów i zagwarantowania, że idee Zielonego Ładu w pełni zrealizują swój potencjał społeczny, gospodarczy i środowiskowy, wzywamy Komisję do zwiększenia obecnego wymogu 30 % oszczędności energii do co najmniej 60 %.

System taksonomii UE (system jednolitej klasyfikacji działań na rzecz zrównoważonego rozwoju) ma na celu między innymi ujednolicenie pojęć, ukierunkowanie przepływów kapitału na „zielone” inwestycje oraz umożliwienie weryfikacji na czy deklaracje producentów dotyczące zrównoważonego rozwoju i ekologicznych rozwiązań są zgodne z faktami, czy są jedynie częścią fałszywej taktyki marketingowej tzw. greenwashingu.

Wymaganiom nowego systemu podlegać będą państwa Unii Europejskiej, podmioty oferujące produkty finansowe i spółki finansowe i niefinansowe objęte obowiązkiem raportowania niefinansowego. Od początku 2022 r. będą oni musieli złożyć pierwsze raporty z wykorzystaniem taksonomii UE.

Pozostali przedsiębiorcy mogą wykorzystywać system taksonomii dobrowolnie, będzie to niezbędne na przykład do pozyskania środków unijnych na zrównoważoną działalność.

 

 

Zobacz również

Nice ma nową strategię działania do 2025 r.

Nice ma nową strategię działania do 2025 r.

Nice opublikował swój pierwszy Raport Zrównoważonego Rozwoju. Firma prezentuje w nim nową strategię rozwoju.

Nowe showroomy Dako i Aluprofu

Nowe showroomy Dako i Aluprofu

Dako otworzył właśnie swój nowy showroom w swojej siedzibie w Nowym Sączu. Także Aluprof inwestuje w salon, który otworzy w Wietnamie.

Slonawy chce inwestować w sprzedaż w USA

Slonawy chce inwestować w sprzedaż w USA

Compremum podliczyło wyniki ze sprzedaży za trzy kwartały. Spółka osiągnęła sprzedaż ponad 167 mln zł, w tym 13 proc. to stolarka.

1