Jak wygląda sytuacja finansowa w Eko-Oknach? Podsumowanie wyników za 2023 r.

Autor: |Data publikacji:

Eko-Okna kolejny rok z rzędu odnotowały wzrost przychodów. Firma w opublikowanym sprawozdaniu z działalności poinformowała, że rok 2023 zakończyła przychodami netto w wysokości blisko 4,96 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 346 mln zł.

W ostatnim czasie padało dużo różnych, czasami sprzecznych, informacji na temat kondycji finansowej Eko-Okien. Głośno zrobiło się po wycieku prywatnej wypowiedzi Mateusza Kłoska skierowanej do pracowników, w której przedstawił obecną sytuację firmy oraz plany na przyszłość. Wiele serwisów nadinterpretowało tę wypowiedź, pisząc o znacznych trudnościach finansowych, w związku z czym Eko-Okna wydały oficjalne oświadczenie dotyczące wypowiedzi prezesa. Natomiast jest już dostępne roczne sprawozdanie zarządu z działalności spółki i zgodnie z zawartymi w nim informacjami, jeżeli chodzi o ogólne wzrosty przychodów firma odnotowała wzrost o ponad 346 mln złotych w porównaniu do roku 2022. Nie ma co ukrywać, że takie kwoty są nieosiągalne przez inne firmy znajdujące się w pierwszej 10 największych producentów stolarki w Polsce. Choć działalność firmy może budzić kontrowersje, niewątpliwie zauważalne są również trudności związane m.in. z brakami kadrowymi zarówno jeżeli chodzi o stanowiska kierownicze, jak i produkcyjne, to firmie mimo wszystko udało się wyjść na plus.

Eko-Okna: przychody, koszty operacyjne i rentowność w 2023 r.

W 2023 roku przychody netto ze sprzedaży Eko-Okien wyniosły dokładnie 4 963 158 488,20 zł, co stanowi wzrost o 7,51% w porównaniu do 2022 roku, kiedy to przychody wyniosły 4 616 544 695,77 zł. Spółka zanotowała również wzrost zysku netto o 7,23%, co odpowiada ponad 30 mln zł. Zaprezentowane wyniki umacniają ją na pozycji lidera, jeżeli chodzi o całkowite obroty firm w polskiej branży stolarki. Jednocześnie należy zaznaczyć, że koszty działalności operacyjnej wzrosły o 10,12%, są również widoczne niewielkie spadki dotyczące wskaźników rentowności. Wyniki te są konsekwencją rosnącej skali działalności oraz inwestycji w rozwój nowych zakładów produkcyjnych, a to z kolei wiąże się z zatrudnieniem większej liczby pracowników (na koniec roku 2023 w spółce było zatrudnionych 12 263 osób, a to oznacza, że wydajność jednego pracownika Eko-Okien wynosi ok. 404 tys. zł).

Wartość bilansowa majątku Eko-Okien na koniec 2023 roku wyniosła 4,07 mld zł, co stanowi wzrost o 57,69% w porównaniu do 2,58 mld zł na koniec 2022 roku. Wynik ten również w znacznej mierze uwarunkowany jest trwającym procesem inwestycyjnym.

W 2023 roku EBITDA spółki wyniosła 722,9 mln zł, co stanowi wzrost o ponad 44 mln zł w porównaniu do roku 2022. Marża EBITDA pozostała na stabilnym poziomie, wynosząc 14,6% w 2023 roku w porównaniu do 14,7% w 2022 roku.

Jak wygląda sprzedaż w poszczególnych segmentach?

Jak podkreśla zarząd – spółka koncentruje się na sprzedaży produktów na rynkach wysokomarżowych. W podsumowaniu czytamy, że w 2023 roku ponad 70% przychodów pochodziło z krajów, gdzie pierwsza marża była na poziomie powyżej 27%. 16% przychodów firmy jest generowanych w złotych, a pozostała część w innych walutach, z czego ponad 78% w euro. Eko-Okna, aby umocnić swoją pozycję na rynkach zagranicznych, podobnie jak inne firmy z branży, wystawia na zagranicznych targach, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemczech czy we Włoszech.

Eko-Okna
Źródło: Sprawozdanie zarządu z działalności Spółki Eko-Okna S.A. za rok 2023

Eko-Okna w 2023 r. odnotowały ilościowy wzrost produkcji na poziomie 268 tys. sztuk w porównaniu do roku poprzedniego. W strukturze produkcji dominują okna z PCW, które stanowią 71% całkowitej produkcji (w 2020 było to 75%). Pozostała stolarka tworzywowa oraz aluminiowa mają mniejszy udział, wynoszący odpowiednio 10% i 5%. Firma sukcesywnie rozwija sprzedaż stolarki drewnianej – wzrost wyniósł 82% r./r. Działania w tym zakresie będą intensyfikowane, o czym wspominał Mateusz Kłosek w swojej wypowiedzi. Przyczynić się do tego może otwarcie w 2024 roku zakładu w Kędzierzynie-Koźlu, gdzie zaplanowana jest produkcja okien drewnianych i szyb zespolonych.

Zobacz również

Grupa Kęty otrzymała zgodę UOKiK na przejęcie spółki Selt

Grupa Kęty otrzymała zgodę UOKiK na przejęcie spółki Selt

Grupa Kęty opublikowała komunikat o uzyskaniu zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie kontroli nad spółką Selt.

Wyniki i perspektywy sprzedaży okien w Szwajcarii

Wyniki i perspektywy sprzedaży okien w Szwajcarii

Szwajcaria jest kolejnym krajem, który odczuwa problemy na rynku stolarki okiennej. Okazuje się, że popyt na okna stale maleje.

Rozbudowa parków maszynowych u kilku producentów

Rozbudowa parków maszynowych u kilku producentów

Zapotrzebowanie producentów stolarki na maszyny jest nadal widoczne. Okazuje się jednak, że firmy, które je oferują, proponują również inne usługi. Ich celem jest dodatkowe zwiększenie zainteresowania i nakręcanie popytu.

1