Grupa Kęty zakończy rok na dużym plusie

Red.: |Data publikacji:

Największy polski dostawca wyrobów aluminiowych korzysta na dobrej kondycji branży budowlanej i wysokich cenach aluminium. Wielkość sprzedaży będzie tu na koniec roku wyższa od planowanej, a wypracowane zyski mają być rekordowe. Zdecydowano właśnie o wypłacie akcjonariuszom dywidendy za rok 2019.

Grupa Kęty zakładała przed pandemią, że osiągnie w br. ponad 3,3 mld zł przychodów ze sprzedaży, wypracowując przy tym niemal 300 mln zł zysku netto. Pomimo wiosennych obaw o rozwój sytuacji w związku z koronawirusem, podsumowanie I półrocza wyszło jednak bardzo optymistycznie.

Dalszy ogląd sytuacji i analiza osiąganych wyników pozwoliła zarządowi grupy ogłosić obecnie, że sprzedaż w roku 2020 przekroczy prawdopodobnie tę początkowo planowaną o 2 proc., a zrealizowany zysk będzie wyższy od planowanego aż o 20 proc. i przekroczy wartość 350 mln zł. Osiągnięcia te wystąpią pomimo założenia, że w IV kwartale tego roku koniunktura rynkowa ulegnie pogorszeniu. Jednocześnie wydatki inwestycyjne Grupy Kęty będą niższe od planowanych i wyniosą 173 mln zł, co wynika głównie z przesunięć terminów rozpoczęcia realizacji części projektów inwestycyjnych.

Walne zgromadzenie Grupy Kęty zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę łącznie 336,7 mln zł, co daje 35 zł dywidendy na akcję. Wypłacona ona zostanie w dwóch transzach. Jako dzień dywidendy określono 21 września 2020 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy ustalony został na dzień 6 października 2020 roku (kwota 105,8 mln zł czyli 11 zł na akcję) i 4 listopada 2020 roku (kwota 230,9 mln zł czyli 24 zł na akcję). Cena akcji Grupy Kęty na koniec sierpnia wynosi ok. 490 zł.

Zobacz również

Ruszyła 28. edycja konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”

Ruszyła 28. edycja konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”

28. edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” już się rozpoczęła. Nowe i modernizowane inwestycje można zgłaszać do 29 lutego 2024 r.

Yawal otwiera showroom w Warszawie

Yawal otwiera showroom w Warszawie

7 grudnia firma Yawal dokonała uroczystego otwarcia nowoczesnego showroomu zlokalizowanego w Warszawie na terenie Centrum Praskiego „Koneser”. Wśród zaproszonych gości znalazła się też redakcja „Forum Branżowego”.

NorDan zwiększy wydajność produkcji

NorDan zwiększy wydajność produkcji

NorDan w dwóch zakładach w Polsce zainstalował nowy system informatyczny, który ma wpłynąć na zwiększenie efektywności produkcji.

1