Duży wzrost popytu na szkło w Europie przewyższył podaż

Red.: |Data publikacji:

NSG podsumowało pod kątem finansowym kwartał zakończony we wrześniu. Spółka poinformowała, że wyniki za ostatnie sześć miesięcy znacząco przekroczyły prognozy.

Obecny rok finansowy NSG kończy się 31 marca 2022 r. Firma właśnie podliczyła wyniki ze swojego drugiego kwartału w roku finansowym, czyli z okresu od lipca do końca września. Przychód za trzy miesiące wyniósł 143 mld jenów (ok. 5,24 mld zł) w porównaniu do 129,6 mld (ok. 4,75 mld zł) w analogicznym okresie w roku poprzednim. Spółka podsumowała także przychody ze swojego pierwszego półrocza, czyli za sześć miesięcy od kwietnia do końca września. Wynik za ten okres to 290,7 mld jenów (ok. 10,64 mld zł)  w porównaniu do 221,5 (ok. 8,11 mld zł) rok wcześniej.

Szkło marki Pilkington.

Dane za pierwsze półrocze są wyższe, niż spółka zakładała. NSG wcześniej prognozowało, że przychody za pierwsze półrocze wyniosą 280 mld jenów (ok. 10,25 mld zł), podczas gdy rzeczywisty wynik to wspomniane wyżej 290,7 mld jenów. Natomiast zysk operacyjny w sześciu miesiącach wyniósł 12,7 mld jenów (ok. 470 mln zł), a planowany wynosił 12 mld (ok. 440 mln zł). Te dobre dane odzwierciedlają podwyżki cen i oszczędności w kosztach, jakie wykonała spółka wcześniej, co także złagodziło wyższe koszty energii i surowców.

NSG podsumowało, że drugi kwartał był dobry pod kątem  wyników w segmencie szkła architektonicznego i technicznego, z kolei gorszy dla motoryzacyjnego. Spółka podaje, że w II kwartale przychody w segmencie szkła architektonicznego wzrosły o 25 proc. Jeśli chodzi o podsumowanie półrocza, to ogólna wartość przychodów ze sprzedaży szkła wyniosła 132 mld jenów (ok. 4,83 mld zł), w porównaniu do 99,1 mld (ok. 3,63 mld zł) rok wcześniej.

Spółka odnotowała dużą dynamikę wzrostu przychodów w segmencie szła budowlanego w Europie. Przychody za sześć miesięcy na tym kontynencie to kwota 54,9 mld jenów (ok. 2 mld zł) w porównaniu do 38,2 mld (ok. 1,4 mld zł). W Azji w I półroczu przychody wyniosły 40,3 mld jenów (ok. 1,48 mld zł) w stosunku do 37,8 mld (ok. 1,38 mld zł) rok wcześniej, a w Ameryce Północnej i Południowej ta wartość w sumie  w tym roku to 36,9 mld (ok. 1,35 mld zł) w stosunku do 23,1 mld (ok. 850 mln zł) w roku ubiegłym.

Montaż szkła Activ marki Pilkington, należącej do NSG

Zarząd podsumował, że w Europie spółka odnotowała wzrost cen i wolumenu sprzedaży przy jednoczesnym popycie przewyższającym możliwości produkcyjne. Jeśli chodzi o Amerykę Północną i Południową, to sprzedaż pod kątem wolumenu wzrosła, choć występowały tu ograniczenia w transporcie. NSG prognozuje, że w kolejnych kwartałach odczuwalny będzie na rynku wzrost kosztów produkcji, przede wszystkim ze względu na rosnące ceny energii.

Zobacz również

Nie tylko w Polsce pogarsza się sytuacja firm budowlanych

Nie tylko w Polsce pogarsza się sytuacja firm budowlanych

Choć koniunktura w lipcu była na zbliżonym poziomie do czerwca, najwyższy pesymizm panuje w Polsce wśród firm budowlanych. W Niemczech z kolei odnotowywana jest fala rezygnacji z wielu projektów budowlanych.

Wzmocnienia wciąż na fali, choć z mniejszą rentownością

Wzmocnienia wciąż na fali, choć z mniejszą rentownością

MFO, producent wzmocnień stalowych, odnotował w I półroczu br. wyraźny wzrost przychodów. Zmniejszył się natomiast wypracowany zysk netto.

Vivento zbudowało halę produkcyjną i planuje nowy magazyn

Vivento zbudowało halę produkcyjną i planuje nowy magazyn

Vivento zbudował nowa halę produkcyjną, Firma planuje także kolejna inwestycję i chce zbudować magazyn wyrobów gotowych.

1