Czy Porta szykuje debiut?

Red.: PG |Data publikacji: 2020-05-11

Porta KMI Poland nie jest już spółką z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. – na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w dniu 4 kwietnia została przekształcona w spółkę akcyjną. Czy wkrótce szykuje się debiut giełdowy?

Spółka akcyjna jest bezpośrednim kontynuatorem działalności gospodarczej prowadzonej przez Porta KMI Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Spółka akcyjna pozostaje zatem stroną wszystkich zawartych dotąd umów i porozumień. Skład zarządu Porty nie zmienił się w związku z tym przekształceniem.

Warto przypomnieć, że pod koniec lutego informowaliśmy o tym, że z firmą pożegnał się Łukasz Luto, dotychczasowy wiceprezes i dyrektor zarządzający. Funkcję wiceprezesa po Łukaszu Lucie objął Marek Bednarz, dotychczasowy członek zarządu. Do zarządu firmy dołączyli Artur Pęksyk, dotychczasowy dyrektor sprzedaży i marketingu oraz Grzegorz Białczak, dyrektor operacyjny. Informowaliśmy o tym TUTAJ.

Zarząd Porta KMI Poland tworzą obecnie:

  • Jacek Sarnowski – Prezes Zarządu 
  • Marek Bednarz – Wiceprezes Zarządu, odpowiedzialny za Pion Finansowy
  • Artur Pęksyk – Członek Zarządu odpowiedzialny za Pion Sprzedaży i Marketingu
  • Grzegorz Białczak – Członek Zarządu odpowiedzialny za Pion Operacyjny

W oświadczeniu firmy czytamy:

Pragniemy podkreślić, iż zmiana osobowości prawnej PORTA DRZWI jest kolejnym etapem realizowanych przez Zarząd celów strategii biznesowej firmy. Otwiera ona przed spółką nowe możliwości rozwoju, w tym możliwość emisji akcji w przypadku podjęcia decyzji o wejściu na giełdę papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych, wspierających ekspansję i strategię firmy na rynkach zagranicznych.

Czy przekształcenie Porty w spółkę akcyjną oznacza zatem, że planowany jest debiut giełdowy? Nie udało nam się jednoznacznie potwierdzić tej informacji u przedstawicieli firmy. Scenariusz ten wydaje się jednak wielce prawdopodobny, a oświadczenie firmy sugeruje takie rozwiązanie. Nie da się jednak ukryć, że obecna sytuacja rynkowa nie sprzyja debiutom na GPW, na które decydują się w tym czasie przede wszystkim spółki cyfrowe.

Rok 2019 był bardzo słaby pod względem liczby debiutów na Giełdzie Papierów Wartościowych – na głównym rynku pojawiło się siedem nowych spółek, podczas gdy aż 23 się wycofały. Na NewConnect zadebiutowało z kolei 15 nowych spółek, a wycofało się 25.

Jak informowali nas przedstawiciele Porta KMI na koniec marca, w Polsce sprzedaż spółki się nie zmniejszyła, cały czas wręcz rosła. Spadała jednak nieznacznie liczba przychodzących zamówień. W przypadku eksportu firma również nie odnotowała zmniejszenia się sprzedaży, natomiast spadek liczby zamówień był już znaczący. Więcej na ten temat pisaliśmy TUTAJ.

Zobacz również

Aluprim zainwestuje ponad 4 mln zł w produkcję aluminium

Aluprim zainwestuje ponad 4 mln zł w produkcję aluminium

Aluprim zbuduje w Tarnowie do 2024 r. nową halę produkcyjną. Będzie w niej wytwarzana stolarka aluminiowa. Koszt inwestycji, to ok. 4,2 mln zł.

W Wielkopolsce sprzedaż też ruszyła

W Wielkopolsce sprzedaż też ruszyła

Kontynuujemy podróż szlakiem salonów okienno-drzwiowych. O kryzysie, wynikach sprzedaży i zmianach na rynku opowiedzieli nam dystrybutorzy z Wielkopolski.

Mercor na plusie, z sukcesami w Rosji

Mercor na plusie, z sukcesami w Rosji

W minionym roku obrotowym Grupa Mercor odnotowała wzrost sprzedaży i poprawę rentowności na wszystkich poziomach. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły o 7 proc. do wartości 396,1 mln zł, a zysk netto do 25,0 mln zł, czyli wzrósł aż o 69 proc.

1