Wzrost rentowności w segmencie ppoż.

Red.: |Data publikacji:

Pisaliśmy niedawno o styczniowych zamówieniach w Mercorze, których wartość była o połowę wyższa niż w styczniu 2022. Spółka opublikowała wyniki ostatniego kwartału ub. roku, z których wynika, że nie tylko wartość przychodów, ale i wynik finansowy był lepszy niż rok wcześniej.

Grupa Mercor, jeden z liderów europejskiego rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych podsumowała wyniki ostatniego kwartału roku 2022. Przychody spółki zwiększyły się w stosunku do IV kwartału 2021 roku o ponad 30 proc., do wartości ponad 167 mln zł. Zysk netto wyniósł 13,6 mln zł, co jest wynikiem lepszym o 86,6 proc. niż ten sprzed roku. EBIT wzrósł o 95,2 proc. do wartości 19,9 mln zł, a EBITDA wyniosła 24,6 mln zł i była wyższa od ubiegłorocznej o 75,8 proc.

Wraz z podsumowaniem wyników IV kwartału Mercor podsumował również trzy kwartały swojego roku obrotowego 2022/23, który kończy się w marcu. Przychody ze sprzedaży wyniosły w tym okresie 470 mln zł i było to o 30 proc. więcej niż po 3 kwartałach roku 2021. Przychody wypracowane zostały niemal po połowie na rynek krajowy oraz eksport. Zysk netto był wyższy w tym czasie o 46,7 proc. i wyniósł 36,8 mln zł.

Krzysztof Krempeć, prezes spółki, komentuje:

W naszych działaniach kładziemy duży nacisk na umacnianie naszej pozycji na zagranicznych rynkach. Jesteśmy Grupą z bogatą tradycją i długą listą zrealizowanych projektów. Dzięki temu zdobywamy zaufanie kolejnych międzynarodowych partnerów i zyskujemy nowe kontrakty. Należy zwrócić uwagę na dynamikę wzrostu sprzedaży zagranicznej w III kwartale, która wyniosła blisko 38%. Wzrost sprzedaży na rynku polskim w tym okresie również był dwucyfrowy i przekroczył 22%. Działając na zagranicznych rynkach stawiamy na ich dywersyfikację, tak aby nie uzależniać naszej działalności od sytuacji w poszczególnych krajach. To szczególnie ważne w obecnych, niestabilnych geopolitycznie, warunkach prowadzenia działalności biznesowej.

Trzeci kwartał roku obrotowego, jak i dziewięć miesięcy roku obrotowego 2022/2023 narastająco, były dla nas udane. Co ważne, naszym rosnącym przychodom towarzyszył też wzrost rentowności w kluczowych obszarach. Na nasze wyniki wpływ miała rosnąca oferta – przede wszystkim nieustannie udoskonalamy aktualne rozwiązania i produkty. Patrząc w przyszłość rozwijamy nowe obszary działalności, czyli magazyny energii, za który w Grupie odpowiada Elmech-ASE oraz inteligentne rozwiązania z obszaru Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego 4.0 realizowane przez niedawno powołaną spółkę MCR Tech Lab. Rozwiązania te są na wczesnym etapie, ale przyczynią się do dalszego wzrostu naszej konkurencyjności w przyszłości.

 

Zobacz również

WWGlass ze spadkiem sprzedaży

WWGlass ze spadkiem sprzedaży

WWGlass, należący do 10 największych producentów szyb zespolonych w Polsce, podsumował wyniki finansowe z poprzedniego roku.

Monolit z Zambrowa rozbudowuje zakłady produkcyjne

Monolit z Zambrowa rozbudowuje zakłady produkcyjne

Zambrowski producent okien z PCW i aluminium, firma Monolit, kontynuuje działalność inwestycyjną. Obecnie buduje halę produkcyjną.

Mercor odnotowuje wzrost wartości zamówień

Mercor odnotowuje wzrost wartości zamówień

Wartość zamówień pozyskanych przez Grupę Mercor w kwietniu 2024 była wyższa niż rok wcześniej, ale też przewyższyła poziom z marca bieżącego roku.

1