W Mercorze nie widać oznak spowolnienia

Autor: RK |Data publikacji: 2019-12-03

Lider segmentu biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, giełdowa spółka Mercor SA, zamknęła z końcem września I półrocze swojego roku obrotowego. W  tym okresie jej przychody wzrosły o 9 proc., do kwoty191 mln zł, a wypracowany zysk netto osiągnął wartość 12,9 mln zł, co jest z kolei wynikiem o 57 proc. lepszym niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

W ciągu 6 miesięcy nowego okresu rozliczeniowego Mercor 51 proc. przychodów osiągnął ze sprzedaży krajowej, która osiągnęła wartość 97,7 mln zł i była o 4 proc. wyższa licząc r/r. Pozostała część przychodów przypadła na eksport, który wzrósł o 15 proc. sięgając wartości 93,3 mln zł. Od kwietnia do września tego roku Grupa Mercor pozyskała zamówienia o wartości ponad 210 mln zł, co oznacza wzrost o 3 proc. w stosunku do podobnego okresu roku ubiegłego. W listopadzie Grupa ponownie rozpoczęła proces przeglądu opcji strategicznych z uwagi na pojawiające się zainteresowanie ze strony podmiotów trzecich.

Zapowiadane ogólnogospodarcze spowolnienie w Polsce i Europie w naszej branży nie jest widoczne. Większość naszych projektów jest realizowana w budynkach użyteczności publicznej, a w tym segmencie rynku inwestycje trwają. – powiedział Krzysztof Krempeć, prezes zarządu tej firmy. – Wzmacniamy dywersyfikację poszerzając portfel produktów i rozszerzając obecność na rynkach zagranicznych, co w dużym stopniu pozwala nam przygotować się na ewentualne zmiany koniunktury.

MERCOR S.A. tworzy grupę kapitałową, która na europejskim rynku należy do grona liderów segmentu biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. W Polsce jest wiodącym podmiotem działającym w tej branży od 30 lat. Grupa MERCOR posiada 8 spółek zależnych na europejskich rynkach (Polska, Rosja, Ukraina, Hiszpania, Węgry, Czechy, Słowacja, Rumunia) i 8 zakładów produkcyjnych. Ponad połowę sprzedaży realizuje za granicą, a jej produkty znajdują zastosowanie w ponad 40 krajach na świecie, głównie w Europie, Azji czy na Bliskim Wschodzie.

Zobacz również

Fensterbau Frontale 2020 przełożone!

Fensterbau Frontale 2020 przełożone!

Targi Fensterbau Frontale przełożone na inny, nieokreślony jeszcze termin w 2020 r.! Targi Norymberskie są w trakcie podawania tej informacji wystawcom. To właśnie podczas tej imprezy co dwa lata przedstawiane są światowe innowacje okienne, drzwiowe i fasadowe oraz najnowsze trendy.

W Norymberdze odwołano pierwsze marcowe targi!

W Norymberdze odwołano pierwsze marcowe targi!

Targi Norymberskie odwołały właśnie targi IWA OutdoorClassics 2020, które miały odbyć się w dniach 6-9 marca 2020 r. Dwa tygodnie później mają się odbyć w tym samym miejscu targi Fensterbau Frontale. Czy tak się stanie?

Zmiany w zarządzie Porty! Wiceprezes odwołany

Zmiany w zarządzie Porty! Wiceprezes odwołany

Porta KMI Poland poinformowała o zmianach, które nastąpiły w zarządzie firmy. Z przedsiębiorstwem pożegnał się Łukasz Luto, dotychczasowy wiceprezes i dyrektor zarządzający.