Trzy miesiące bez składek na ZUS!

Red.: |Data publikacji:

Sejm przyjął pakiet ustaw zwanych „Tarczą Antykryzysową”, który zawiera kilka elementów wsparcia dla przedsiębiorstw. Dzisiaj jest to procedowane w Senacie, po czym wróci do Sejmu i trafi do podpisu prezydenta. Wszyscy zapewniają, że uchwalone przepisy będą obowiązywać już w kwietniu. Dla  małych zakładów, dilerów i ich współpracowników najważniejsze wydaje się być dzisiaj zwolnienie z płacenia składek okołopłacowych.

Chodzi o składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP (Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych), FEP (Fundusz Emerytur Pomostowych). Państwo ma przejąć na siebie pokrycie tych składek przez 3 miesiące: za marzec, kwiecień i maj.

Zwolnienie to dotyczy płatników składek, którzy na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, a jest to ponad 90 proc. firm dystrybucyjnych (tzw. dilerów). Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę oraz za zatrudnione przez niego osoby. W tym okresie osoby te zachowają pełne prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych.

Podobnie jak prowadzący małe sklepy ze stolarką i montażyści pracujący osobiście i na własny rachunek, opłacający składki tylko za siebie – ustawa nazywa ich „samozatrudnionymi”. W podobnej sytuacji jest część handlowców. Za nich Państwo także pokryje składki tzw. ZUS-owskie, o ile w mijającym miesiącu nie mieli przychodów wyższych niż 15 681 zł (trzykrotność średniego wynagrodzenia). Jeśli mieli takie przychody w marcu, to składki muszą opłacić sami. Jeśli nie osiągną znowu takich przychodów w kwietniu lub maju, to za te miesiące składki opłaci za nich Państwo.

Założenia do ustaw „tarczy antykryzysowej” opisywaliśmy już wcześniej. Zostały one uchwalone przez Sejm, a obecnie są procedowane w Senacie. Nie sposób sobie jednak wyobrazić, żeby w zakresie wsparcia dla mikroprzedsiębiorców coś się w nich mogło zmienić na gorsze. O innych narzędziach wsparcia państwowego w ramach pomocy w walce ze skutkami pandemii koronawirusa napiszemy w najnowszym wydaniu miesięcznika Forum Branżowe, które dostępne będzie w wersji on-line. Natomiast jeszcze w tym tygodniu w naszym serwisie uruchomimy punkt konsultacyjny, w którym specjaliści odpowiadać będą na pytania pojawiające się w związku ze stosowaniem pakietu ustaw ‘tarczy antykryzysowej”. Zostańmy online.

Zobacz również

Pięćdziesiąt najlepszych okien i drzwi w Polsce

Pięćdziesiąt najlepszych okien i drzwi w Polsce

Po kilkuletniej przerwie po raz szósty zostały wybrane najlepsze okna i drzwi w Polsce w konkursie TopTen Hacks 2022.

ML System notuje niemal 40-procentowy wzrost sprzedaży

ML System notuje niemal 40-procentowy wzrost sprzedaży

ML System podliczył wyniki za trzy kwartały bieżącego roku. Firma odnotowała wzrost wartości sprzedaży o 39 proc.

AGC: w Europie spada popyt na szkło

AGC: w Europie spada popyt na szkło

AGC podliczył wyniki za trzy kwartały. Spółka jednocześnie informuje, że popyt na szkło w Europie spada, co wymaga korekt w działalności.

1