Rynek niemiecki się ożywił

Red.: |Data publikacji:

Marek Sprengel, prezes zarządu i współwłaściciel firmy Awilux, bardzo chętnie dzieli się w ostatnim czasie swoimi spostrzeżeniami na temat sytuacji rynkowej. Dzisiaj od agencji GutPR otrzymaliśmy wypowiedź pana Prezesa na temat aktualnej sytuacji na rynku polskim:

Według moich obserwacji, spadek zamówień na polskim rynku mieścił się w granicach spadków sezonowych, które nasza branża odnotowuje rokrocznie, w różnych miesiącach – czasem w marcu, w innym roku w maju, co jest zależne od pogody czy rozkładu długich weekendów. Obecny wzrost obrotów śledzimy z kolei pod kątem tego, z jakich rynków spływają zamówienia.

A że firma od lat mocno zaangażowana jest na rynkach zagranicznych, szczególnie w Niemczech, stąd opinia prezesa Sprengela o tamtych rynkach może być również szczególnie cenna dla innych producentów:

Możemy wyraźnie zauważyć, że rynki Beneluksu, do których dostarczamy 1/3 naszych rozwiązań, zaczęły normalizować pracę. Również rynek niemiecki się ożywił, ale warto zaznaczyć, że i na naszym rodzimym podwórku, pomimo różnych negatywnych informacji, kontynuowanych jest wiele inwestycji. Na chwilę obecną odnotowujemy ponowny wzrost liczby zamówień, jednak może to być związane z kumulacją zamówień, które miały zostać złożone w marcu i w kwietniu, ale w związku z kwarantanną zostały czasowo wstrzymane.

Dzielenie się informacjami rynkowymi, przekazywanie swoich opinii jest szczególnie ważne i cenne w tak niepewnym okresie. Nie tylko Awilux, ale też wiele innych firm naszej branży wyraża swoje opinie w cyklicznej ankiecie realizowanej przez Centrum Analiz Branżowych. Obecnie trwa ankieta na temat wyników maja, do wypełnienia której my również gorąco zachęcamy. Każdy z uczestników tej ankiety otrzyma w zamian raport na temat stanu rynku stolarki i zmian na nim w okresie kwiecień-maj 2020. Szerzej zostanie ona omówiona na czerwcowym spotkaniu uczestników Klubu Forum 100, które odbędzie się tym razem on-line już w przyszły wtorek 9 czerwca. Zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z Centrum Analiz Branżowych.

1