Planowanie jak gra w kasynie

Planowanie jak gra w kasynie

Janusz Rodzki, szef Winkhausa, udzielił wywiadu, w którym mówi: Zmiany w życiu zachodzą bardzo szybko, wygląda na to, że wymuszą kolejne przeobrażenia – nie będzie już powrotu do znanej nam rzeczywistości, będziemy żyć w nowej, jeszcze bardziej nieprzewidywalnej.

Czytaj dalej