Slonawy wciąż rentowne, choć w reorganizacji

Red.: |Data publikacji:

Tegoroczne przychody Grupy Pozbud są wyższe od ubiegłorocznych, jednak segment stolarki zmniejszył swoją sprzedaż. Po trzech kwartałach br. przychody ze sprzedaży stolarki nie przekroczyły 20 mln zł i były o 9 proc. niższe niż przed rokiem.

Grupa Pozbud opublikowała swoje wyniki za okres styczeń-wrzesień 2021 roku, z którego wynika, że przychody Grupy sięgnęły niemal 141 mln zł, co było wartością o 7,9 proc. wyższą niż w analogicznym okresie roku 2020. Wypracowany zysk brutto wyniósł 38,5 mln zł i był o 11 proc. niższy niż rok wcześniej. Sprzedaż stolarki stanowiła o 14,2 proc. przychodów całej Grupy.

Przychody ze sprzedaży okien i drzwi wyniosły po trzech kwartałach 19,98 mln zł, co przy kosztach wytworzenia na poziomie 17,2 mln zł dało zysk brutto w wysokości 2,78 mln zł, tj. nieco więcej nawet niż przed rokiem. Przychody tego segmentu działalności były jednak o 9 proc. niższe niż w ub. roku, a zarząd tłumaczy to zrezygnowaniem z części ubiegłorocznej działalności. Chodzi o zaniechanie usług uszlachetniania półproduktów, które były mało opłacalne dla spółki.

Biorąc pod uwagę samą działalność produkcyjną, z wyłączeniem półfabrykatów, zauważalna jest w firmie tendencja wzrostowa. Szczególnie cieszy wzrost sprzedaży eksportowej, która w I kwartale stanowiła o 37 proc. sprzedaży stolarki. W bieżącym sezonie sprzedaż do kluczowego dla Grupy partnera w USA wzrosła o ponad 80 proc.

W październiku br. zarząd podjął decyzję o wydzieleniu i wniesieniu zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci zakładu w Słonawach do nowo zawiązanej spółki Fabryka SLONAWY Sp. z o.o.  Pod marką Slonawy kontynuowana będzie w przyszłym roku produkcja stolarki w segmencie Premium. Celem strategicznym jest przekonfigurowanie oferty profili okiennych, wzmocnienie udziału spółki w segmencie sprzedaży drzwi zewnętrznych oraz wznowienie działalności w segmencie sprzedaży drzwi wewnętrznych. Zarząd Grupy Pozbud zakłada sukcesywne zwiększanie w tym segmencie działalności przychodów ze sprzedaży wyrobów gotowych do poziomu przekraczającego 100 mln zł rocznie w ciągu 5 lat, w tym również poprzez wzmocnienie sprzedaży w kanale eksportowym oraz nawiązanie sojuszy z partnerami o zasięgu międzynarodowym. Istotne dla zarządu jest również stopniowe rozwijanie i zwiększanie udziału w sprzedaży produkcji wyrobów aluminiowych, których udział w wolumenie sprzedaży na dzień dzisiejszy jest marginalny. W tym celu podjęto rozmowy z podmiotem zewnętrznym na temat zasad współpracy w tym zakresie.

Komentarz firmy w tej sprawie, przygotowany dla naszej redakcji:

Wydzielenie fabryki w Słonawach i przeniesienie do podmiotu zależnego, tj. Fabryka SLONAWY Sp. z o.o. – spółki powołanej w październiku tego roku – jest jednym z etapów realizacji planów zawartych w ogłoszonej w grudniu 2020 roku strategii spółki. Wiąże się to bezpośrednio z porządkowaniem struktury Grupy Kapitałowej i zapewnieniem przejrzystości generowanych wyników finansowych. Fabryka SLONAWY Sp. z o.o. będzie kontynuować strategię Grupy przyjętą dla segmentu stolarki otworowej, czyli przede wszystkim podniesienie efektywności i wydajności zakładu produkcyjnego oraz wolumenu produkcji, zwłaszcza w obszarze działalności eksportowej. W pierwszej kolejności będziemy rozwijać swoją obecność w USA, z kolei w Europie mocno koncentrujemy się na zwiększeniu sprzedaży w Wielkiej Brytanii i Szwajcarii. Liczymy, że wszystkie formalności związane z wydzieleniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa i przeniesieniem do spółki zależnej zostaną dokonane do końca tego roku. Wpierw jednak musi zapaść wiążąca decyzja na zwołanym na 6 grudnia Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Zobacz również

Defor otworzył nowy magazyn i laboratorium

Defor otworzył nowy magazyn i laboratorium

Defor oficjalnie otworzył w połowie stycznia nowy magazyn i nowe laboratorium. Budowa i wyposażenie obiektów trwało 19 miesięcy.

Paneldoor zwiększył moce produkcyjne

Paneldoor zwiększył moce produkcyjne

Paneldoor podliczył, że w 2022 r. firma zwiększyła produkcję o 13 proc. Udało się to m.in. dzięki większym mocom produkcyjnym.

To nie był zły sezon

To nie był zły sezon

Nastroje w branży nie są wcale złe, bo kolejne podwyżki cen uratowały wyniki finansowe. Nawet producenci drzwi drewnianych informują, że w swoich bilansach odnotują na koniec roku jednocyfrowe wzrosty przychodów.

1