Selena podsumowała sezon 2022

Red.: |Data publikacji:

Grupa Selena odnotowała w 2022 roku bardzo dobre wyniki finansowe. Na uwagę zasługuje duży wzrost zysku operacyjnego EBIT.

Globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej z siedzibą we Wrocławiu zakończył sezon 2022 przychodami ze sprzedaży w wysokości 1,96 mld zł. W porównaniu z rokiem 2021 oznacza to wzrost o 13,6 proc. Rośnie też rentowność Grupy Selena – rentowność brutto sprzedaży w 2022 roku była wyższa o 2,3 p.p. rok do roku. Spółka podaje, że wpływ na to miały wyższe marże na części rynków i wzrost udziału sprzedaży produktów innowacyjnych. Pozytywnie na te parametry wpłynęło również optymalizowanie receptur produktów. Zysk operacyjny EBIT wyniósł z kolei 153,6 mln zł i był wyższy o 65,7 proc. w porównaniu z rokiem wcześniejszym.

Jacek Michalak, prezes zarządu Grupy Selena:

Kolejny rok z rzędu wypracowaliśmy wysokie zyski z działalności operacyjnej i solidne przychody ze sprzedaży, co pozwala nam umacniać naszą pozycję globalnego gracza w branży. Odpowiednie decyzje podjęte przez nas w 2021 roku, jak m.in. zróżnicowanie łańcuchów dostaw, rozszerzenie działalności o badania nad innowacyjnymi produktami czy obranie nowego kierunku rozwoju na rynki zachodnie, pozwoliły nam kontynuować rozwój całej Grupy i osiągnąć dobre wyniki finansowe w trudnych czasach.

Po wybuchu wojny w Ukrainie, Grupa Selena zmieniła strategiczny kierunek rozwoju ze wschodniego na zachodni. – Widzimy potencjał m.in. w zachodnich krajach Unii Europejskiej i chronionych przez NATO, w Stanach Zjednoczonych czy w Brazylii. Rozwój biznesu wpłynął na wysoką dynamikę naszych przychodów w Ameryce Północnej i Południowej. Mamy nadzieję, że konflikt zbrojny za naszą wschodnią granicą skończy się jak najszybciej i będziemy mogli wrócić na swoje historyczne rynki, niemniej rozwój na Zachodzie zostanie utrzymany  – mówi prezes JacekMichalak.

Zobacz również

Warema zakończyła trudny rok na plusie

Warema zakończyła trudny rok na plusie

Warema podsumowała miniony rok pod względem finansowym. Firma osiągnęła niewielki wzrost w sprzedaży w porównaniu do 2022 r.

Czy Mercor pokonał spadki?

Czy Mercor pokonał spadki?

Zarząd spółki Mercor SA opublikował informację o wielkości zamówień w maju 2024 r. Grupa pozyskała zlecenia o wartości ok. 53,2 mln zł.

Brytyjczycy spodziewają się poprawy w budownictwie pod koniec roku

Brytyjczycy spodziewają się poprawy w budownictwie pod koniec roku

W Wielkiej Brytanii spadło oprocentowanie stóp procentowych kredytów hipotecznych, co może się odbić poprawą na rynku budowlanym.

1