Wyniki finansowe Sanok Rubber po trudnym kwartale

Red.: |Data publikacji:

Sanok Rubber zakończył pierwszy kwartał na dużym plusie pod kątem wartości sprzedaży.

Pierwszy kwartał był pełen wyzwań dla producenta uszczelek, jednak firmie udało się zakończyć ten okres wzrostem sprzedaży i zysku. Wartość przychodu ze sprzedaży uszczelek do stolarki w okresie od stycznia do końca marca tego roku wyniosła 21,74 mln zł. Firma podzieliła sprzedaż na krajową i zagraniczną, a wiec w Polsce wyniosła 15,48 mln zł, a na najważniejszym dla firmy rynku unijnym 4,33 mln zł. W ubiegłym roku w pierwszym kwartale wartość sprzedaży uszczelek wyniosła 17,97 mln zł, w tym na rynku krajowym 13,16 mln zł, a unijnym 3,65 mln zł.

Spółka informuje, że ogólnie wartość przychodów za pierwszy kwartał tego roku wyniosła 320,13 mln zł, to wzrost w stosunku do roku ubiegłego, o ponad 13 mln zł. Spółka podaje, że wynik z działalności operacyjnej w tym roku wyniósł 6,86 mln zł i był on niższy w stosunku do roku ubiegłego, wówczas była to kwota 21,59 mln zł. Także niższy był wynik netto, w I kwartale bieżącego roku wyniósł 4,95 mln zł, a w pierwszych trzech miesiącach 2021 r. była to kwota o ponad 11 mln zł wyższa.

Na wyniki Sanok Rubber w dużym stopniu wpłynęła wojna w Ukrainie. Spółka podała, że konflikt zbrojny spowodował opóźnienia lub przerwanie łańcucha dostaw, szczególnie produktów ropopochodnych, które sprowadzane są z Rosji. Z tego powodu firma może mieć kłopoty z produkcją niektórych mieszanek gumowych, przedsiębiorstwo informuje o potencjalnych ograniczeniach w ich wytwarzaniu lub nawet czasowym wstrzymaniu produkcji. Producent uszczelek mierzy się także z innym kłopotem na rynku – rosnącymi cenami surowców oraz nośników energii, ale także trudności są jeśli chodzi o logistykę i transport.

Wartość sprzedaży na rynki wschodnie, czyli do Rosji, Ukrainy i Białorusi wyniosła w pierwszym kwartale 7,3 mln zł. Stanowi to ok. 2 proc. ogólnej sprzedaży firmy. Spółka obecnie nie potrafi oszacować wielości negatywnego wpływu wojny na działalność. Te efekty uzależnione są od tego, jak długo potrwa wojna i jakie będą sankcje nałożone na Rosję. Przedsiębiorstwo poinformowało, że narażone na ryzyko są aktywa w Rosji, Ukrainie i Białorusi o wartości 28 mln zł. Wartość aktywów szacowana jest na 31 grudnia 2021 r.

Zobacz również

Pięćdziesiąt najlepszych okien i drzwi w Polsce

Pięćdziesiąt najlepszych okien i drzwi w Polsce

Po kilkuletniej przerwie po raz szósty zostały wybrane najlepsze okna i drzwi w Polsce w konkursie TopTen Hacks 2022.

ML System notuje niemal 40-procentowy wzrost sprzedaży

ML System notuje niemal 40-procentowy wzrost sprzedaży

ML System podliczył wyniki za trzy kwartały bieżącego roku. Firma odnotowała wzrost wartości sprzedaży o 39 proc.

AGC: w Europie spada popyt na szkło

AGC: w Europie spada popyt na szkło

AGC podliczył wyniki za trzy kwartały. Spółka jednocześnie informuje, że popyt na szkło w Europie spada, co wymaga korekt w działalności.

1