Sanok Rubber z rekordowymi wynikami za 2021 r.

Red.: |Data publikacji:

Sanok Rubber podsumował właśnie 2021 r. Wzrost przychodów w dziale produktów przeznaczonych do budownictwa, czyli uszczelek do stolarki, był kilkudziesięcioprocentowy.

Przychody ze sprzedaży wyniosły 808,42 mln zł w porównaniu do 678,71 mln w roku 2020. Zysk operacyjny wyniósł 57,29 mln zł, w roku ubiegłym 55,34 mln zł (wzrost o ponad 3 proc.) Natomiast wartość EBITDA w 2021 r. wyniosła 108,55 mln zł w porównaniu do 104,82 mln zł (wzrost o ponad 3 proc.).

Spółka podsumowała także wyniki w poszczególnych segmentach. W dziale produktów przeznaczonych do budownictwa, czyli uszczelek do stolarki, przychody wyniosły 135,19 mln zł w porównaniu do 103,05 mln zł w roku 2020. Jest to wzrost o ok. 30 proc. Sanok Rubber poinformował także, że ogólnie najwięcej produktów sprzedaje na rynkach Unii Europejskiej – w 2021 r. była to kwota 342,27 mln zł, natomiast w 2020 r. przychody wyniosły 308,95 zł. Firma przyznała, że także największy wzrost przychodów odnotowany był na tych rynkach. Ale również w Polsce spółka zanotowała wysoki wzrost, w minionym roku przychody wyniosły 270,76 mln zł w stosunku do 232,73 mln zł w roku 2020.

Piotr Szamburski, prezes Sanok Rubber podsumował:

Kończymy 2021 rok historycznie najwyższym poziomem przychodów oraz poprawą wyników na działalności podstawowej, a wszystko to przy rosnącej presji kosztowej związanej z dynamicznie drożejącymi surowcami, szalejącymi kosztami energii i nieustanych zakłóceniach procesów produkcyjnych będących efektem braku niektórych komponentów do produkcji.

Sanok Rubber odniósł się także do konfliktu zbrojnego na Ukrainie, który ma wpływ na działalność spółki, Firma poinformowała, że wartość sprzedaży Grupy na rynki wschodnie do Ukrainy, Rosji i Białorusi w 2021 r. wyniosła łącznie 46,8 mln zł, co stanowi 4 proc. udziału w sprzedaży ogólnej. Sytuacja za wschodnia granicą Polski może wpłynąć na opóźnienia bądź przerwania dostaw sadz i produktów ropopochodnych, co może wstrzymać produkcję niektórych mieszanek gumowych. Spółka spodziewa się także dalszego wzrostu cen materiałów, surowców i nośników energetycznych, co przełoży się na spadek rentowności firmy. Sanok Rubber przewiduje również problemy w logistyce. Firma deklaruje, że przygotowuje alternatywne scenariusze na wypadek trwałego zerwania łańcucha dostaw.

Zobacz również

Ruszyła 28. edycja konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”

Ruszyła 28. edycja konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”

28. edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” już się rozpoczęła. Nowe i modernizowane inwestycje można zgłaszać do 29 lutego 2024 r.

Yawal otwiera showroom w Warszawie

Yawal otwiera showroom w Warszawie

7 grudnia firma Yawal dokonała uroczystego otwarcia nowoczesnego showroomu zlokalizowanego w Warszawie na terenie Centrum Praskiego „Koneser”. Wśród zaproszonych gości znalazła się też redakcja „Forum Branżowego”.

NorDan zwiększy wydajność produkcji

NorDan zwiększy wydajność produkcji

NorDan w dwóch zakładach w Polsce zainstalował nowy system informatyczny, który ma wpłynąć na zwiększenie efektywności produkcji.

1