Renowacja budynków kluczem do poprawy jakości powietrza w Polsce?

Autor: PG |Data publikacji: 2018-11-27

Podczas konferencji, która odbyła się 27 listopada w Warszawie zaprezentowano najnowszą edycję ogólnoeuropejskiego badania przeprowadzonego z inicjatywy firmy Velux – „Barometr zdrowych domów 2018”. Jego kluczowym wnioskiem jest potrzeba renowacji starych budynków, by poprawić ich efektywność energetyczną, a co za tym idzie, jakość powietrza.  

Czwarta edycja raportu

Raport oparty jest na analizach danych przeprowadzonych przez Ecofys oraz Frauhofer IBP. Niektóre zagadnienia zostały pogłębione dodatkowo przez wypowiedzi polskich ekspertów. W raporcie wykazano potrzebę szerokiej kooperacji na krajowym poletku we wdrażaniu programów wsparcia, takich jak rządowy program „Czyste powietrze”. Jest to bardzo ważny aspekt, bo jak wynika z danych, w Polsce z powodu zanieczyszczeń powietrza co roku umiera ok. 44 tysiące osób.

Jacek Siwiński, Prezes VELUX Polska:

W Polsce ważnym aspektem, a wręcz priorytetem, stały się działania na rzecz poprawy jakości powietrza. Olbrzymie znaczenie ma w tym procesie kompleksowa termomodernizacja budynków, a nie tylko sama wymiana źródła ciepła. Oprócz diagnozy sytuacji, w raporcie zawarte zostały rekomendacje dotyczące pokonywania szeregu barier, jak również ważne inicjatywy na rzecz poprawy sytuacji, jak proponowany przez rząd program „Czyste powietrze”.

Mieszkamy w miastach

W Polsce około 60 proc. ludności mieszka w miastach i na przedmieściach. W Europie odsetek ten wynosi 75 proc. Jak wskazują analizy, te liczby będą rosły. Trend ten według ekspertów musi zostać wzięty pod uwagę w dyskusjach oraz planach związanych z tworzeniem zrównoważonych miast. Rekomendacje zawarte w raporcie przewidują koncentrację działań w takich obszarach jak: monitoring i jakość powietrza, zrównoważone budownictwo i transport, technologie grzewcze.  

Wykres: Rosnąca populacja miejska

Renowacja starego budownictwa

Bardzo ważnym aspektem jest renowacja starych budynków. Jak się okazuje, w Europie 65 proc. zasobów budowlanych to budynki starsze niż 40 lat. W Polsce wskaźnik ten wynosi 58 proc. W naszym kraju dużą barierę przy renowacji stanowi aspekt finansowy. Duże szanse eksperci widza w tym przypadku w rządowym programie „Czyste powietrze”.

Wykres: Data budowy lokali mieszkalnych

Inwestowanie w mieszkania komunalne

Eksperci wskazali również, że inwestycje w mieszkania socjalne mogą pozytywnie wpłynąć na korzystnie na ich lokatorów i społeczeństwo. W naszym kraju lokale komunalne stanowią ok 7 proc. zasobu mieszkaniowego. Najczęściej są to budynki ponad czterdziestoletnie. Takie inwestycje już mają miejsce. Niedawno na naszych łamach informowaliśmy o prowadzonych na szeroką skalę pracach modernizacyjnych budynków komunalnych i użyteczności publicznej na Podlasiu. Działania te są realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, a na ten cel przeznaczono ok 80 mln zł (więcej na ten temat TUTAJ). Okazuje się jednak, że w Polsce alarmująca jest skala zadłużeń mieszkań komunalnych – blisko połowa z nich jest zadłużona.

Wykres: Skala zadłużeń mieszkań w Polsce

Magdalena Ruszkowska-Cieślak, Prezes Zarządu Fundacji Habitat for Humanity Poland:

Brak dbałości o obniżenie kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych, co przekłada się na rachunki za ogrzewanie, często elektryczne, są przyczyną popadania w spiralę zadłużenia wielu polskich rodzin. Pytanie – czy kupić syrop na kaszel dla dzieci czy włączyć ogrzewanie w sezonie grzewczym to realny dylemat ekonomiczny, przed którym staje wiele polskich, najuboższych rodzin

 

 

Zobacz również

Aluprof inwestuje w piec i w marketing

Aluprof inwestuje w piec i w marketing

Aluprof zamierza zainstalować w swoim laboratorium w Bielsku-Białej piec do badań ogniowych. Dostarczy go firma Seco Warwick.

Dovista otworzyła drugą linię do malowania proszkowego

Dovista otworzyła drugą linię do malowania proszkowego

Dovista otworzyła 20 maja drugą linię do malowania proszkowego. Inwestycja warta była ok. 20 mln zł. Dzięki niej zwiększą się moce produkcyjne fabryki.

MERCOR kupuje maszyny i szuka inwestora

MERCOR kupuje maszyny i szuka inwestora

Mercor zakupił za 3 mln zł kompletną linię technologiczną, której wartość rynkowa wynosiła 36,0 mln zł. Posłuży ona do produkcji płyt ogniochronnych mcr Silboard w zakładzie w Mirosławiu k/Płocka. Spółka chce pozyskać też nowego inwestora, który kupiłby pakiet mniejszościowy akcji.