Renowacja budynków kluczem do poprawy jakości powietrza w Polsce?

Red.: PG |Data publikacji: 2018-11-27

Podczas konferencji, która odbyła się 27 listopada w Warszawie zaprezentowano najnowszą edycję ogólnoeuropejskiego badania przeprowadzonego z inicjatywy firmy Velux – „Barometr zdrowych domów 2018”. Jego kluczowym wnioskiem jest potrzeba renowacji starych budynków, by poprawić ich efektywność energetyczną, a co za tym idzie, jakość powietrza.  

Czwarta edycja raportu

Raport oparty jest na analizach danych przeprowadzonych przez Ecofys oraz Frauhofer IBP. Niektóre zagadnienia zostały pogłębione dodatkowo przez wypowiedzi polskich ekspertów. W raporcie wykazano potrzebę szerokiej kooperacji na krajowym poletku we wdrażaniu programów wsparcia, takich jak rządowy program „Czyste powietrze”. Jest to bardzo ważny aspekt, bo jak wynika z danych, w Polsce z powodu zanieczyszczeń powietrza co roku umiera ok. 44 tysiące osób.

Jacek Siwiński, Prezes VELUX Polska:

W Polsce ważnym aspektem, a wręcz priorytetem, stały się działania na rzecz poprawy jakości powietrza. Olbrzymie znaczenie ma w tym procesie kompleksowa termomodernizacja budynków, a nie tylko sama wymiana źródła ciepła. Oprócz diagnozy sytuacji, w raporcie zawarte zostały rekomendacje dotyczące pokonywania szeregu barier, jak również ważne inicjatywy na rzecz poprawy sytuacji, jak proponowany przez rząd program „Czyste powietrze”.

Mieszkamy w miastach

W Polsce około 60 proc. ludności mieszka w miastach i na przedmieściach. W Europie odsetek ten wynosi 75 proc. Jak wskazują analizy, te liczby będą rosły. Trend ten według ekspertów musi zostać wzięty pod uwagę w dyskusjach oraz planach związanych z tworzeniem zrównoważonych miast. Rekomendacje zawarte w raporcie przewidują koncentrację działań w takich obszarach jak: monitoring i jakość powietrza, zrównoważone budownictwo i transport, technologie grzewcze.  

Wykres: Rosnąca populacja miejska

Renowacja starego budownictwa

Bardzo ważnym aspektem jest renowacja starych budynków. Jak się okazuje, w Europie 65 proc. zasobów budowlanych to budynki starsze niż 40 lat. W Polsce wskaźnik ten wynosi 58 proc. W naszym kraju dużą barierę przy renowacji stanowi aspekt finansowy. Duże szanse eksperci widza w tym przypadku w rządowym programie „Czyste powietrze”.

Wykres: Data budowy lokali mieszkalnych

Inwestowanie w mieszkania komunalne

Eksperci wskazali również, że inwestycje w mieszkania socjalne mogą pozytywnie wpłynąć na korzystnie na ich lokatorów i społeczeństwo. W naszym kraju lokale komunalne stanowią ok 7 proc. zasobu mieszkaniowego. Najczęściej są to budynki ponad czterdziestoletnie. Takie inwestycje już mają miejsce. Niedawno na naszych łamach informowaliśmy o prowadzonych na szeroką skalę pracach modernizacyjnych budynków komunalnych i użyteczności publicznej na Podlasiu. Działania te są realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, a na ten cel przeznaczono ok 80 mln zł (więcej na ten temat TUTAJ). Okazuje się jednak, że w Polsce alarmująca jest skala zadłużeń mieszkań komunalnych – blisko połowa z nich jest zadłużona.

Wykres: Skala zadłużeń mieszkań w Polsce

Magdalena Ruszkowska-Cieślak, Prezes Zarządu Fundacji Habitat for Humanity Poland:

Brak dbałości o obniżenie kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych, co przekłada się na rachunki za ogrzewanie, często elektryczne, są przyczyną popadania w spiralę zadłużenia wielu polskich rodzin. Pytanie – czy kupić syrop na kaszel dla dzieci czy włączyć ogrzewanie w sezonie grzewczym to realny dylemat ekonomiczny, przed którym staje wiele polskich, najuboższych rodzin

 

 

Zobacz również

Kto jest największym dostawcą w branży?

Kto jest największym dostawcą w branży?

W najnowszym, majowym numerze miesięcznika Forum Branżowe opublikowany został ranking największych dostawców dla branży stolarki. Wśród nich jest trzech, którzy przekroczyli w 2019 r. 1 mld zł sprzedaży.

Ciężki los inwestora w Bytowie

Ciężki los inwestora w Bytowie

Swoje marzenia zamierza spełniać Bogdan Gierszewski, który wybudował ogromną halę pod Bytowem na cele gospodarstwa rolnego. Teraz wystąpił o przekształcenie jej w halę na działalność usługowo-produkcyjną. Ma tu być ponoć fabryka okien.

Amerykański producent kończy działalność po 70 latach

Amerykański producent kończy działalność po 70 latach

Weather King Windows and Doors, 70-letnia firma produkcyjna w Farmington w stanie Michigan, kończy działalność. Duży wpływ na tą decyzję ma koronawirus, przez który firma zmuszona była zatrzymać produkcję.

1