Rekordowe zyski Aluprofu, ale sprzedaż spadnie

Red.: |Data publikacji:

Jak większość firm branży stolarki, tak i Grupa Kęty zamknęła I kwartał tego roku bardzo dobrymi wynikami, nie tylko powyżej poziomu ubiegłorocznego, ale też powyżej planów na miniony kwartał. Bardzo dobre wyniki uzyskał również segment SSA, a więc Aluprof.

Przychody Grupy Kęty w I kwartale 2020 wyniosły 831,1 mln zł (planowano 820 mln zł), zysk operacyjny wyniósł 108,4 mln zł, a EBITDA 145,6 mln zł. W analogicznym okresie 2019 roku Grupa miała 780,9 mln zł przychodów, 76,6 mln zł EBIT, 57,9 mln zł zysku netto oraz 110,1 mln zł EBITDA. Zysk netto Grupy Kęty w pierwszym kwartale 2020 roku wyniósł 83,3 mln zł wobec szacowanych wcześniej ok. 70 mln zł.

Zarząd Grupy Kęty jest dość optymistyczny wobec przyszłości. „Wariant uznany na chwilę obecną za prawdopodobny zakłada możliwość kilku – kilkunastoprocentowych redukcji skali sprzedaży segmentów SWW i SSA w II i III kwartale 2020 roku, przy zgodnej z planowaną skalą działalności segmentu SOG. Wpływ powyższych założeń nie powoduje odchyleń w zakresie podstawowych parametrów prognozy na rok 2020 obejmujących zysk operacyjny, EBITDA czy netto grupy kapitałowej powyżej 10 proc.” – napisano w komunikacie.

Działający w ramach Grupy Aluprof wraz z innymi spółkami tego segmentu (SSA) również uzyskał w I kwartale bardzo dobre wyniki. Przychody jego segmentu wyniosły 335,1 mln zł, co oznacza 2-procentowy wzrost r/r. Znacznie bardziej, bo niemal o połowę wzrósł natomiast zysk netto, osiągając w I kwartale wartość 42,2 mln zł. W Polsce Aluprof wraz ze spółkami siostrzanymi osiągnął w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku sprzedaż w wysokości 214,1 mln zł, a za granicą 121,1. Oznacza to już 36-procentowy udział eksportu w przychodach segmentu SSA. Według przewidywań zarządu Grupy Kęty, w którym zasiada również szef Aluprofu, sprzedaż tego segmentu w II i w III kwartale roku 2020 może być o kilka- kilkanaście proc. niższa niż w ub. roku. Ale to tylko jeden ze scenariuszy, choć najbardziej dzisiaj prawdopodobny.

Zobacz również

Nice ma nową strategię działania do 2025 r.

Nice ma nową strategię działania do 2025 r.

Nice opublikował swój pierwszy Raport Zrównoważonego Rozwoju. Firma prezentuje w nim nową strategię rozwoju.

Nowe showroomy Dako i Aluprofu

Nowe showroomy Dako i Aluprofu

Dako otworzył właśnie swój nowy showroom w swojej siedzibie w Nowym Sączu. Także Aluprof inwestuje w salon, który otworzy w Wietnamie.

Slonawy chce inwestować w sprzedaż w USA

Slonawy chce inwestować w sprzedaż w USA

Compremum podliczyło wyniki ze sprzedaży za trzy kwartały. Spółka osiągnęła sprzedaż ponad 167 mln zł, w tym 13 proc. to stolarka.

1