ZUS przedsiębiorcy w 2023 roku – składki preferencyjne

Red.: |Data publikacji:

Wraz z nowym rokiem zmienia się nie tylko poziom minimalnego wynagrodzenia za pracę, ale też kwota, którą przedsiębiorcy co miesiąc wpłacają do ZUS, czyli składki ZUS za przedsiębiorcę.

Obecnie osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej mogą zdecydować się na tzw. preferencyjne składki ZUS. Opłaca się je nie dłużej, niż 24 miesiące od dnia założenia działalności. Składki te są zwyczajnie niższe, od standardowych składek na ubezpieczenia społeczne. Podstawę ich wymiaru stanowi bowiem 30 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. W roku 2023 będą to dwie kwoty: od 1 stycznia podstawa będzie wynosiła 1.047,00 zł, a od 1 lipca 1.080,00 zł. W związku z powyższym, w trakcie roku dwa razy zmieni się również wysokość składek preferencyjnych, co widać w poniższej tabeli:

I półrocze 2023 r.II półrocze 2023 r.
podstawa wymiaru: 1.047,00podstawa wymiaru: 1.080,00
emerytalna – 204,37 złemerytalna – 210,82 zł
rentowa – 83,76 złrentowa – 86,40 zł
chorobowa – 25,65 zł (ub. dobrowolne)chorobowa – 26,46 zł (ub. dobrowolne)
wypadkowa – 17,48 złwypadkowa – 18,04 zł

 

Tak więc jeżeli chodzi o preferencyjne składki ZUS, ich suma w roku 2023 wyniesie 331,26 zł miesięcznie za I półrocze i 341,72 zł za II półrocze, łącznie ze składką na ubezpieczenie chorobowe. To jedno ubezpieczenie jest jednak ubezpieczeniem dobrowolnym, w związku z czym pracodawcy nie muszą opłacać składki na ubezpieczenie chorobowe. Rezygnując z niego, nie pozbawiają się państwowej opieki lekarskiej (jak wiele osób uważa), ale jedynie możliwości wystąpienia o wypłatę zasiłku chorobowego w przypadku dłuższej niezdolności do pracy.

Składka ZUS 2023Nowa wysokość składek preferencyjnych oznacza dwuetapowy wzrost w stosunku do roku bieżącego: początkowo o niecałe 46 zł, a następnie o 56 zł, w skali jednego miesiąca.

Należy jednak pamiętać, że poza wymienionymi wyżej składkami przedsiębiorcy są zobligowani do płacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne. Te jednak uzależnione są aktualnie od formy rozliczania się z urzędem skarbowym (formy opodatkowania) oraz od uzyskiwanych przychodów. Poza pewnymi wyjątkami…

Otóż, przedsiębiorcy rozliczający się metodą podatku liniowego opłacają za siebie składkę zdrowotną w wysokości 4,9 proc. od dochodu uzyskanego w poprzednim miesiącu. Jednak jeżeli dochód ten jest bardzo niski, lub firma wykazuje stratę, wówczas osoba taka jest zobowiązana do wpłacenia na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych minimalnej wysokości składki zdrowotnej, wyliczanej jako 9 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. W tym roku wynosiła ona 270,90 zł. W roku 2023 minimalna składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosić będzie odpowiednio: 314,10 zł (3490 x 9 proc.) w I półroczu oraz 324 zł (3600*9 proc.) w II półroczu.

Uwaga! Przedsiębiorcy, którzy są uprawnieni do opłacania składek preferencyjnych, nie muszą płacić za siebie składki na Fundusz Pracy. Jeżeli chodzi natomiast o Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, to tych składek przedsiębiorcy w ogóle nie płacą (za siebie, rzecz jasna, bo za pracowników już tak).

1