Wsparcie z urzędów pracy

Red.: |Data publikacji:

Poza Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Polskim Funduszem Rozwoju, wsparcie finansowe dla firm w związku z wystąpieniem stanu epidemii udzielane jest również przez urzędy pracy (wojewódzkie lub powiatowe). I te właśnie formy wsparcia nie zostały jeszcze wycofane czy też zakończone.

Warto jednak pamiętać, że w kwestii terminów końcowych przyjmowania wniosków, urzędy dostały dowolność. Wiadomo tylko, że jest to 14 dni od daty ogłoszenia naboru, ale nabory te ogłaszane mogą być wielokrotnie. Wsparcie natomiast będzie wypłacane do momentu wyczerpania się środków.

Z jakiej pomocy można skorzystać i o co wnioskować? Najpopularniejszą formą jest oczywiście mikropożyczka, o którą mogą wnioskować osoby samozatrudnione lub mikroprzedsiębiorcy. Jest ona bezzwrotna, a celem umorzenia otrzymanej kwoty wystarczy jedynie prowadzić działalność gospodarczą przez trzy miesiące, licząc od dnia otrzymania pożyczki. Czy urzędy nadal prowadzą nabory? W czerwcu jeszcze prowadziły. Od lipca natomiast zaczyna się okres umarzania pożyczek. Ale to nie oznacza, że nowego naboru nie będzie. Do otrzymania owego wsparcia nie jest konieczny spadek obrotów. O pożyczkę wnioskuje się w PUP, czyli urzędach powiatowych.

W powiatowych urzędach pracy, również w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia naboru, można składać wnioski o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Tu jednak jest konieczne wykazanie odpowiedniego spadku obrotów (o co najmniej 30, 50 lub 80 procent), od którego zależy kwota otrzymanego wsparcia (odpowiedni procent minimalnego wynagrodzenia za pracę, które wynosi obecnie 2600 zł brutto). Ten rodzaj wsparcia przyznawany jest z reguły na trzy miesiące, ale Rada Ministrów może ten okres wydłużyć (do tego jednak już zapewne nie dojdzie, tym bardziej, że rząd nie zamierza wprowadzać kolejnych tarcz).Wnioskowana kwota wypłacana jest w cyklach miesięcznych. Z dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności skorzystać mogą samozatrudnieni, czyli osoby prowadzące działalność, ale niezatrudniające pracowników.

Tak samo wygląda sytuacja w sprawie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek ZUS, należnych od tych wynagrodzeń. Tu również organizacją przyjmująca wnioski są urzędy powiatowe, a termin to 14 dni od daty ogłoszenia naboru. Tyle, że w przypadku tej formy wsparcia, z upływem 14-dniowego terminu nabory wniosków przekształciły się w tzw. nabory ciągłe. A to oznacza, iż ich zakończenie musi być ogłoszone przez dany urząd. Dofinansowanie do wynagrodzeń jest uzależnione od spadku obrotów i przyznawane na dany miesiąc.

Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników mogą się również ubiegać o dofinansowanie do wynagrodzeń z FGŚP. Termin składania wniosków jest nadal aktualny, i kończy się 27 września 2020 roku. Warunkiem otrzymania wsparcia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jest spadek obrotów gospodarczych, na skutek wystąpienia epidemii koronawirusa. Początkowo wymagane było wprowadzenie w danym przedsiębiorstwie przestoju ekonomicznego, jednak ostatnia odsłona tarczy zwiększyła grono firm uprawnionych do dofinansowania. Obecnie o pomoc finansową ze środków FGŚP mogą ubiegać się również ci przedsiębiorcy, którzy odnotowali spadek obrotów, lecz nie wprowadzili – i nie zamierzają wprowadzić – przestoju ekonomicznego w swoich firmach.

Jednak o tej konkretnej formie pomocy przeczytacie niebawem na naszej stronie – jest tu bowiem sporo informacji szczegółowych, a że dofinansowanie jest nadal dostępne, warto dowiedzieć się o nim czegoś więcej.

1