Składka wypadkowa

Red.: |Data publikacji:

Składka wypadkowa – czym jest, kto ją finansuje i w jakiej wysokości?

składka wypadkowa

Jedną z obowiązkowych składek w polskim systemie ubezpieczeń społecznych jest składka wypadkowa. Opłacanie składki na ubezpieczenie wypadkowe gwarantuje pracownikowi otrzymanie świadczeń od ZUS w razie utraty niezdolności do pracy w wyniku wypadku przy pracy lub stwierdzenia choroby zawodowej. Jej wysokość nie jest stała, a uzależniona od kilku czynników.

Opłacanie składki gwarantuje osobie ubezpieczonej wypłatę świadczeń z tytułu wypadku przy pracy i niezdolności do pracy z powodu choroby zawodowej.

Składkę wypadkową finansuje pracodawca i jest ona uzależniona od zagrożeń związanych z działalnością firmy i ilości osób zatrudnionych.

Firma zatrudniająca do 9 osób płaci składkę w wysokości 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na rok składkowy dla grup działalności- w 2024/2025 roku wynosi 1,67%.

W przypadku przedsiębiorców, którzy zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób, muszą oni sami ustalić stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe w oparciu o PKD.

Natomiast, gdy pracodawca składał przez ostatnie trzy lata do ZUS-u informację ZUS IWA,  będzie on zwolniony z obowiązku samodzielnego wyliczenia stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, ponieważ ZUS wskaże odpowiedni wskaźnik w informacji na PUE ZUS.

Rok składkowy dla ubezpieczenia wypadkowego trwa od 1 kwietnia danego roku do 30 marca następnego roku.

1