Koniec zwolnienia ze składek. Co w zamian?

Red.: |Data publikacji:

W lipcu każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do zapłaty składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, bez względu na to, czy przez ostatnie 3 miesiące korzystał z pełnego zwolnienia ze składek, czy też 50-procentowego.

Tarcza antykryzysowa wprowadziła bowiem zwolnienie ze składek ZUS na okres trzech miesięcy, ale były to ściśle określone miesiące: marzec, kwiecień i maj. Czyli składki opłacane – odpowiednio – w kwietniu, maju i czerwcu. W lipcu przedsiębiorcy są zobowiązani do zapłaty składek za czerwiec, a ten miesiąc, zgodnie z ustawą, nie został objęty dofinansowaniem.

Ale koniec zwolnienia to nie koniec pomocy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nadal bowiem oferuje inne formy wsparcia, z których, w razie konieczności, warto skorzystać. A jakie to są formy pomocy? Poniżej znajduje się ich wykaz z krótkim i rzeczowym opisem.

 1. Odroczenie terminu płatności składek lub rozłożenie ich na raty – ta forma wsparcia przeznaczona jest dla każdego płatnika, który w związku z kłopotami finansowymi nie jest w stanie uregulować składek zusowskich w standardowym terminie. Ilość zatrudnionych, wielkość przedsiębiorstwa czy procent spadku obrotów nie mają tu żadnego znaczenia. Co istotne, odroczenie składek lub system ratalny dotyczyć mogą składek jeszcze nie opłaconych. Wówczas przedsiębiorca nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów, czyli odsetek i opłaty prolongacyjnej. Jeżeli natomiast wniosek wpłynie do ZUS po terminie płatności składek, wówczas naliczone zostaną odsetki na dzień wpływu wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

  Ulga dotyczy składek należnych od stycznia bieżącego roku. Póki co, nie ma wskazanego końcowego okresu jej obowiązywania. Wniosek o odroczenie płatności lub rozłożenie składek na raty przedsiębiorca może złożyć za pomocą platformy ZUS PUE. Jest to wniosek RDU.

 2. Odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę – tu również nie ma znaczenia wielkość firmy czy jej obroty. Istotą tej formy pomocy jest zwolnienie z odsetek za zwłokę, a więc dotyczy ona sytuacji, kiedy składki zostały opłacone, ale po upływie wymaganego terminu. Nie ma żadnej granicy, jeżeli chodzi o wysokość składek należnych ZUS. Ważne jest jedynie, by były do składki tegoroczne.

  Chcąc uzyskać zwolnienie z zapłaty odsetek za zwłokę, należy złożyć do ZUS wniosek RDO. Można w tym celu skorzystać z platformy PUE. Koniecznym warunkiem w przypadku tej formy wsparcia jest oczywiście opłacenie należności głównej, a więc pełnej kwoty składek za dany okres. Po dokonaniu przelewu, możemy wysłać do ZUS-u wniosek o odstąpienie przez zakład od pobierania odsetek.

 3. Zawieszenie realizacji umowy o rozłożeniu zadłużenia na raty lub odroczeniu terminu płatności – jest to pomoc dla tych firm, które już zawarły z zakładem ubezpieczeń społecznych umowę dotyczącą odroczenia płatności składek lub rozłożenia ich na raty, jednak w związku z epidemią mają problem z realizacją tej umowy, czyli nie mają pieniędzy, by opłacać składki w wyznaczonych terminach. Dotyczy ona jednak tylko i wyłącznie składek, których terminy płatności przypadały w marcu, kwietniu lub maju. Teoretycznie nie ma terminu, do jakiego wnioski można składać, istotne jest jednak, by były to należności jeszcze nieopłacone. Korzystając z tej formy wsparcia, zyskujemy zwolnienie z obowiązku zapłaty odsetek za zwłokę. Ponosimy jednak opłatę prolongacyjną. Obowiązek realizacji umowy może zostać zawieszony na okres trzech miesięcy.

  Aby skorzystać z zawieszenia umowy, należy złożyć do ZUS wniosek RDS. Można skorzystać oczywiście z platformy PUE, która jest zdecydowanie najszybszą drogą doręczania wniosków do ZUS. No i chyba najbardziej skuteczną.

 4. Świadczenie postojowe – o tej formie pomocy pisaliśmy już w poprzednich artykułach. O świadczenie postojowe mogą ubiegać się samozatrudnieni, czyli osoby prowadzące działalność gospodarczą, które nie zatrudniają pracowników. Co do wymogów, to działalność powinna być prowadzona przed 1 kwietnia bieżącego roku. Może ona być również zawieszona, lecz nie wcześniej, niż 1 lutego 2020 r. Ważne jest także, że w danym przypadku w związku z koronawirusem nastąpił spadek obrotów, czyli przestój w prowadzeniu działalności. Świadczenie może być wypłacone maksymalnie 3 razy, pierwszy raz na podstawie wniosku, a kolejne dwa – na podstawie stosownego oświadczenia.

  Co do terminu, w jakim można złożyć wniosek o świadczenie postojowe, to jest on określony, lecz dosyć odległy – w ustawie znalazł się bowiem zapis, iż wnioski te można składać w terminie do 3 miesięcy po miesiącu, w którym został zniesiony stan epidemii.

 

I to tyle, jeżeli chodzi o nadal dostępne formy pomocy, oferowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. I związane z obecną sytuacją, czyli stanem epidemii. Nie są one oczywiście tak korzystne, jak zwolnienie ze składek, ale z pewnością mogą okazać się pomocne. Wszystko zależy jednak od danego przedsiębiorstwa, i jego sytuacji ekonomicznej.

1