Ile się czeka na zasiłek chorobowy?

Red.: |Data publikacji:

Zasiłek chorobowy to świadczenie pieniężne wypłacane za okresy niezdolności do pracy spowodowanej chorobą lub wypadkiem oraz odosobnieniem z powodu choroby zakaźnej. Przysługuje każdemu ubezpieczonemu.

Kiedy i komu przysługuje zasiłek chorobowy?

Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy, maksymalnie w wymiarze 182 dni, zliczając wszystkie nieobecności chorobowe, jeśli przerwa między nimi jest krótsza niż 60 dni, z wyjątkiem nieobecności spowodowanej gruźlicą lub ciążą, kiedy to okres zasiłkowy jest przedłużony do 270 dni. 

Pierwsze 33 dni choroby (a dla osób o 50 r.ż. 14 dni) jest wypłacane wynagrodzenie chorobowe finansowane przez pracodawcę, od którego naliczana jest składka zdrowotna.

Zasiłek chorobowy przysługuje każdemu ubezpieczonemu, zgłoszonemu do obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

30 albo 90 dni

Okres wyczekiwania na zasiłek chorobowy wynosi 30 dni dla pracownika, jeśli przerwa pomiędzy ubezpieczeniem chorobowym jest dłuższa niż 30 dni, a pracownik nie ma udokumentowanego stażu ubezpieczenia minimum 10 lat. W przypadku osoby zgłoszonej dobrowolnie do ubezpieczenia chorobowego jest to 90 dni.

Nie dla każdego

Okres wyczekiwania nie ma zastosowania do:

– osób będących absolwentami i podjęli zatrudnienie w ciągu 90 dni od ukończenia szkoły lub otrzymania dyplomu ukończenia studiów wyższych,

– niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem w pracy lub w drodze do pracy,

– jest posłem lub senatorem i zostanie zgłoszona do chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji.

Jeśli pracownik dostarczy zwolnienie lekarskie jeszcze w okresie wyczekiwania, to skraca się mu okres płatnego świadczenia.

Przykładowo

Pracownik zatrudniony 05.08.2022 r., przerwa pomiędzy poprzednim zatrudnieniem a bieżącym wynosi 2 miesiące, staż pracy 6 lat (w tym okresie podlegał obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu).

Pracownik zachorował na przewlekłą chorobę 01.09.2022, co spowodowało nieobecność z tytułu niezdolności do pracy do 01.03.2023 r. (182 dni).

Ponieważ pracownik nie ma stażu 10 lat, nie jest absolwentem, nie ma nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego krótszego niż 30 dni i nie jest to wypadek przy pracy, ani w drodze do pracy, obowiązuje go okres wyczekiwania na zasiłek 30 dni, tj. do 04.09.2022 r., więc świadczenie pieniężne należy się dopiero od 05.09.2022 r. (a nie od 01.09.2022), czyli zasiłek chorobowy płatny będzie o 4 dni krócej. Najpierw będzie wypłacane wynagrodzenie chorobowe  (33 lub 14 dni), a potem zasiłek chorobowy.

 

 

1