Teksty w dziale Pressroom są informacjami prasowymi nadsyłanymi przez firmy. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

MARBET: Ciepła Belka Montażowa

Data publikacji: 2018-09-26

System montażu CBM jest uniwersalny, prosty w stosowaniu, gwarantuje radykalne ograniczenie wartości liniowych mostków cieplnych przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa użytkowania i umiarkowanych nakładach finansowych.

Montaż okien w warstwie ocieplenia jest najskuteczniejszym sposobem ograniczenia strat cieplnych w obrębie montowanej stolarki otworowej. Zaostrzone wymogi prawne w tym zakresie obowiązywać będą od 2021 r., a w obiektach użyteczności publicznej od 1.01. 2019 r.

Ciepła Belka Montażowa to system, który pozwala unikać dotychczasowych ograniczeń ze względu na jednoczesne wykorzystanie wytrzymałości i siły nośnej połączeń mechanicznych, termoizolacyjnych zalet spienionego polistyrenu EPS, a także właściwości materiałów uszczelniających zapewniających szczelność połączeń na przenikanie powietrza.

Głównym elementem systemu CBM  są styropianowe belki o długości 700 lub 250 mm oraz głębokości 100 lub 200 mm z trwale zatopionym wspornikiem stalowym zdolnym do przenoszenia obciążeń nawet do 11000 N, czyli około 1100 kg na jeden punkt mocowania, pochodzących od ciężaru konstrukcji okiennej. Dzięki tej zalecie, system montażu CBM z równą łatwością przeniesie obciążenia pochodzące od ciężaru standardowego okna, jak i ciężkich drzwi tarasowych z wielkogabarytowym oszkleniem. Jedynym ograniczeniem w tym względzie będzie wytrzymałość materiału ściany nośnej lub fundamentu budynku oraz wytrzymałości przyjętych łączników montażowych. Ich ilość i odpowiednie rozmieszczenie w otworach wsporników stalowych decyduje o nośności pojedynczej belki.

Kształt i konstrukcja belek oraz wszystkich innych elementów systemu CBM umożliwiają proste łączenie w zestawy, tworzące konstrukcje ramy nośnej dla okien i drzwi balkonowych, montowanych poza obrysem muru budynku. Belki można przycinać na pożądany wymiar najprostszymi narzędziami. Trwałość, stabilność i szczelność połączeń wszystkich elementów ramy nośnej można uzyskać przy użyciu klejów poliuretanowych oraz klejów i uszczelniaczy hybrydowych. Każdy ze wsporników stalowych zatopionych w styropianowej belce jest również punktem przyszłego mocowania mechanicznego konstrukcji okiennej do ramy nośnej CBM. Funkcjonalność i swoboda kształtowania wymiaru ramy nośnej pozwala na zachowanie wszelkich wymagań, co do ilości i rozmieszczenia punktów mocowania mechanicznego podawanych w instrukcjach montażu okien i drzwi przez producentów stolarki oraz Instytut ITB.

 

Ciepła Belka Montażowa (CBM) to nie tylko najwyższa klasa wytrzymałości mechanicznej i odporności na obciążenie wiatrem, ale także ponadprzeciętne efekty w zakresie ograniczania wartości liniowych mostków cieplnych. Zgodnie z opracowaniem NZF 03053/16/Z00NZF Zakładu Fizyki Cieplnej Instytutu Techniki Budowlanej
w Warszawie, przykładowe wartości liniowych mostków cieplnych dla okien montowanych z użyciem elementów systemu CBM w ścianie konstrukcyjnej z betonu komórkowego przyjmują następujące wartości:

– w obrębie nadproża – Ψ 0,012 W/mK;

– w obrębie stojaków ościeżnic – Ψ 0,011 W/mK;

– w obrębie progu okna – Ψ 0,020 W/mK.

Prace nad przygotowaniem i wdrożeniem systemu CBM trwały ponad trzy lata. Uczestniczyły w nich firmy specjalizujące się w technice uszczelnień, mocowań mechanicznych, a także najlepsze firmy monterskie m.in. Soudal, Klimas Wkręt-Met, Bolix, Fix, Multiko i Aprel. Na etapie wdrożeniowym wykonaliśmy wiele testów laboratoryjnych potwierdzających bezpieczeństwo i szczelność systemu w tym tak unikalne, jak badanie zachowania systemu CBM na oddziaływanie otwartego ognia w laboratorium badań ogniowych ITB w Pionkach. Cykle badań starzeniowych potwierdziły niezmienność właściwości użytkowych w czasie.

Oddajemy w ręce inwestorów indywidualnych, deweloperów, architektów, a także handlowców i monterów system montażu okien w warstwie ocieplenia, nie tylko innowacyjny i nowy, lecz również wszechstronnie sprawdzony i przetestowany na placach budowy, dopuszczony do stosowania w budownictwie na podstawie Krajowych Ocen Technicznych ITB nr 2018/0199 oraz 2018/0410.

 

MARBET Sp. z o.o.

43-346 Bielsko-Biała

Chochołowska 28

tel.: +48 33 812 72 04

cbm@marbetbausystem.com

www.marbetbausystem.com

https://www.facebook.com/cieplabelkamontazowa