Pożyczka dla Teknosa na zrównoważony rozwój

Red.: MR |Data publikacji: 2021-07-20

Teknos podpisał umowę kredytową na 140 mln euro. Marża kredytu jest powiązana z realizacją przez firmę celów zrównoważonego rozwoju. Jest to  przykład możliwych działań mobilizujących przedsiębiorstwa do troski o ekologię i środowisko.

Teknos z Finlandii dostał kredyt, który dostosowany jest pod kątem wyników firmy na polu zrównoważonego rozwoju. Chodzi tu o rozwój uwzględniający aspekty środowiskowe i społeczne, jak łagodzenie zmian klimatycznych, bezpieczeństwo czy zarządzanie zasobami. Jest to kredyt trzyletni w wysokości 55 mln euro i kredyt odnawialny w wysokości 85 mln euro. Pożyczka ma na celu powiązanie działań w zakresie zrównoważonego rozwoju z finansami firmy.

Teknos wybrał trzy wskaźniki do pomiaru wyników zgodnych z programem społecznej odpowiedzialności biznesu. Są to: wskaźnik częstotliwości nieszczęśliwych wypadków (LTIFR), udział lotnych związków organicznych (VOC) w całkowitym zużyciu surowców oraz ocenę CSR EcoVadis dla dostawców Grupy Teknos. Zarząd firmy uważa, że te wskaźniki mierzą kompleksowo działania przedsiębiorstwa w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Zobacz również

Wielkie zmiany w AIB

Wielkie zmiany w AIB

AIB w pierwszym półroczu otworzyło nową fabrykę, zmieniło logotyp i utworzyło nowa markę AIB+. Planuje także uruchomienie nowej linii.

SCM wyda 100 mln euro na badania

SCM wyda 100 mln euro na badania

SCM planuje wydać 100 mln euro na badania i rozwój. Połowę wydatków sfinansuje z linii kredytowej od Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Polska z dużym wpływem na wyniki Grupy Schüco

Polska z dużym wpływem na wyniki Grupy Schüco

Grupa Schüco zamknęła rok 2020 z obrotami w wysokości 1,695 mld euro, co było nieznacznie gorszym wynikiem niż ten osiągnięty w 2019 roku. Okazuje się, że Polska odegrała kluczową rolę przy odnotowanych przez firmę wzrostach sprzedaży działu tworzyw sztucznych.

1