Sprzedaż stolarki w Pozbudzie spadła o połowę!

Red.: MR |Data publikacji: 2020-09-25

Pozbud podał wstępne wyniki finansowe za I półrocze. Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 30,2 mln zł w porównaniu do 67 mln w roku ubiegłym.

Pozbud podał wstępne wyniki jednostkowe dla spółki Pozbud T&R oraz dla całej Grupy Kapitałowej T&R. Jeśli chodzi o dane dotyczące spółki, której głównym przedmiotem działania jest produkcja stolarki otworowej, to przychody w pierwszym półroczu znacząco spadły. W tym roku wyniosły one 30,29 mln zł w porównaniu do 67,03 mln zł.

Grupa kapitałowa w pierwszym półroczu odnotowała przychody ze sprzedaży w wysokości 86,38 mln zł w porównaniu do 88,57 w roku 2019. Natomiast zysk netto był wyjątkowo duży, wyniósł 18,71 mln zł w porównaniu do 7,2 mln zł w roku ubiegłym. Zarząd tłumaczy, że pozytywny wpływ na zysk miało uwzględnienie wyników z realizacji kontraktu z budowy infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP.

W minionym półroczu Pozbu, zarówno spółka, jak i grupa kapitałowa, zanotowały spadki w przychodach ze sprzedaży. Zarząd informuje, że stało się tak z kilku powodów. Przede wszystkim w zakładzie w Słonawach, gdzie produkowana jest stolarka, firma miała ponad dwutygodniową przerwę w działalności spowodowaną „pojawieniem się pandemii COVID-19 i przystosowaniem zakładu do określonych wytycznych sanitarnych” – tak firma informuje w swoim komunikacie.

Pozbud zrezygnował także z realizacji zleceń, w których wykonywano proces uszlachetniania elementów drewnianych. Była to obróbka mechaniczna, ale czasochłonna, te produkty charakteryzowały się także relatywnie niską rentownością sprzedaży. Takie zlecenia istotnie wpływały na proces produkcji zasadniczej.

Ponadto, jeśli chodzi o segment deweloperski Pozbudu, to w minionym półroczu firma odnotowała niższy, w porównaniu do roku 2019, poziom sprzedaży mieszkań zbudowanych w projekcie Strzeszyn Zacisze.

Zobacz również

Mercor imponująco zamknął rok 2020

Mercor imponująco zamknął rok 2020

Grupa Mercor zamyka rok 2020 ze znacznym wzrostem i wita w strukturach nową spółkę.

Geze zaprasza do swojego stoiska na Bau online

Geze zaprasza do swojego stoiska na Bau online

Geze w tym roku obecne było podczas targów Bau online. Firma w swoim stoisku prezentowała szereg nowości.

Forum Branżowe zmienia się dla Ciebie!

Forum Branżowe zmienia się dla Ciebie!

Miesięcznik Forum Branżowe rozpoczyna 2021 r. wielkimi zmianami! Styczniowy numer naszego magazynu  to prezentacja nowego layoutu oraz odświeżona zawartość, a wszystko po to, by codziennie dostarczać Państwu najważniejsze informacje w nowoczesnej formie zarówno w internecie, jak i na papierze.

1