Nie tylko w Polsce pogarsza się sytuacja firm budowlanych

Red.: |Data publikacji:

Choć koniunktura w lipcu była na zbliżonym poziomie do czerwca, najwyższy pesymizm panuje w Polsce wśród firm budowlanych. W Niemczech z kolei odnotowywana jest fala rezygnacji z wielu projektów budowlanych.

Jak wynika z ostatnich danych GUS, wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie niższym lub zbliżonym do prezentowanego w ubiegłym miesiącu. Okazuje się jednak, że największym pesymizmem charakteryzują się firmy z sekcji przetwórstwa przemysłowego (NSA na poziomie -15,6) oraz budownictwa (NSA na poziomie -15,2).

W lipcu podmioty z sektora budownictwa najbardziej odczuwają też skutki wojny w Ukrainie i jej skutki dla prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, gdyż 25,8 proc. respondentów określiło je jako poważne. Branża budowlana najczęściej wskazywała na wzrost kosztów (czynnik ten wymieniło 84,1 proc. ankietowanych) oraz zakłócenia w łańcuchu dostaw (50,9 proc.  wskazań respondentów).

Również w Niemczech nastroje w budownictwie nie są najlepsze. Nadal wiele projektów budowlanych jest tam odwoływanych, a odsetek poszkodowanych przez ten fakt firm nadal utrzymuje się na wysokim poziomie. W lipcu 11,5 proc. firm budowlanych odczuło skutki odwoływanych projektów, gdy w czerwcu odsetek ten wyniósł 12,3 proc. Z danych instytutu Ifo wynika również, że powodów takiego stanu rzeczy należy szukać w rosnących kosztach budowy, wysokich stopach procentowych i zmniejszonych możliwości finansowania projektów. Fala rezygnacji z projektów budowlanych notowana jest w Niemczech od kwietnia.

Zobacz również

Większa sprzedaż, ale mniejszy zysk we wzmocnieniach

Większa sprzedaż, ale mniejszy zysk we wzmocnieniach

Po niezwykle udanym sezonie 2021, po bardzo dobrym dla MFO pierwszym półroczu tego sezonu, spółka przygotowuje się na słabszy okres wynikający z warunków zewnętrznych. Uniezależnia się od kosztów energii inwestując w fotowoltaikę.

Albud będzie się rozbudowywał

Albud będzie się rozbudowywał

Albud będzie się rozbudowywał. Firma szacuje, że wartość inwestycji wyniesie ok. 7 mln zł. Producent otrzymał decyzję o wsparciu od KSSEMP.

Ekologiczne szkło nowym trendem w branży

Ekologiczne szkło nowym trendem w branży

AGC Glass Europe już w tym roku rozpocznie produkcję szkła o obniżonym śladzie węglowym. Dzięki temu firmie uda się zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o 40 proc.

1